Zastava Srbije

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU OPERATERA FISKALNOG SISTEMA: Fiskalni sistem u RS održavaće Sirius, Mikroelektronika i Aero Centar Krila

13.12.2023.


Konzorcijum firmi Sirius 2010, Aero Centar Krila i Mikroelektronika izabran je za operatora fiskalnog sistema RS. Ove firme ubuduće će biti zadužene za servis i podršku poreskim obveznicima koji imaju fiskalne kase, a po cijeni koju će, uz saglasnost Ministarstva finansija RS, sami određivati.

Poreska uprava RS obavila je Registar odobrenih operatera fiskalnog sistema u kojem se trenutno nalazi samo ovaj konzorcijum.

Prethodno je Ministarstvo finansija i trezora donijelo Pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema("Sl. glasnik RS", br. 72/2023) prema kojem operater može biti jedna ili više firmi koji omogućuju funkcionisanje sistema za fiskalizaciju.

Status im odobrava Poreska uprava Republike Srpske, a na osnovu javnog poziva.

Operater mora imati sjedište u Republici Srpskoj, baviti se programiranjem i elektronskom opremom, ali i imati iskustvo u sličnom poslu koji nije vrijedan manje od 1,3 mil KM.

Mora imati i iskustvo u stavljanju u promet fiskalnih sistema kao i kompetencije da vrši ispitivanje i kalibracije uređaja, kao i kadrovsku i tehničku opremljenost.

Takođe, od njega se traži da ima integrisan sistem sastavljen od najmanje pet servisa za elektronske transakcije sa godišnjim prometom od najmanje 200 mil KM.

Pored toga zahtjev je bio da budući operater ima poslovnice u svim gradovima u kojima Poreska uprava ima područne centre, da nema neizmirenih poreskih obaveza kao i da ima razrađen program saradnje sa nadležnim institucijama i poreskim obveznicima.

Uslov da ima poslovnice u gradovima u kojima PURS ima područne centre Sirius je ispunio mnogo prije javnog poziva, dok je Mikroelektronika i do sada bila glavni igrač kada je u pitanju nabavka i održavanje fiskalnih kasa u Srpskoj.

- Osnovna obaveza operatera je da svakom poreskom obvezniku obezbijedi funkcionalan elektronski fiskalni uređaj, te servis i podršku kako bi poreski obveznik realizovao poslovne procese u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2022) - navodi se u pravilniku.

Njegov posao je da vrši isporuku, instalaciju i puštanje u rad fiskalnih uređaja, da ih servisira, nadgleda i vrši obuku onih koji će ih koristiti.

Zanimljivo je da operater utvrđuje cijenu za svoj rad, s tim da će troškovnik morati da odobri resorno ministarstvo.

- Jedinstvena cijena se utvrđuje na bazi tržišnih parametara, a na osnovu analize svih elemenata cijena - stoji u dokumentu.

Prije ovog procesa, Poreska uprava Republike Srpske je kompaniji Prointer dodijelila 36,9 mil KM vrijedan tender za uspostavljanje informacionog sistema za fiskalizaciju.

Sistem za upravljanje fiskalizacijom definiše novi model elektronske fiskalizacije putem kojeg Poreska uprava u potpunosti upravlja procesom izdavanja fiskalnih računa.

Ona preuzima sve podatke, te putem odgovarajućih servisa omogućava kupcima provjeru da li je račun izdat u skladu sa zakonom.

Glavni cilj projekta je efikasnije korištenje resursa, suzbijanje sive ekonomije u Srpskoj, a na samom kraju i povećanje poreskih prihoda.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 11.12.2023.

Naslov: Redakcija