Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Nastavak 4. redovne sjednice 22. novembra 2023. godine – Razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

13.11.2023.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, obavještavam Vas da će nastavak 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH biti održan u srijedu, 22.11.2023. godine u 10 sati, prema utvrđenom dnevnom redu, uz napomenu da smo razmatrali i usvojili prve dvije tačke.

U prilogu dostavljamo usvojeni dnevni red 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Usvojeni dnevni red 4. redovne sjednice

1.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

2.   Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,

3.  Prijedlog Zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH

4.   Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima,

5.  Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,

6.   Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2024. – 2026. godina,

7.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica,

8. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023,

9. Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

10. Zaključci Supštine Kantona Sarajevo,

11. Deklaracija o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, predlagač: Amir Ibrović

12. Deklaracija Predstavničkog doma Parlamenta FBIH putem koje se osuđuje antiustavno i antidržavno ponašanje Milorada Dodika i Narodne skupštine Republike Srpske, predlagač: Nezir Pivić

13. Usvajanje Zaključka o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBIH u slučaju nuklearne kontaminacije izazvane eskalacijom rata u Ukrajini, predlagač: Amir Ibrović

14. Zaključak Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

15. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 10.11.2023.

Naslov: Redakcija