Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Razmotren nacrt okvirnog budžeta institucija BiH, usvojeni Zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH, Zakon o deminiranju u BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH

13.11.2017.


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je u Sarajevu da je na sjednici Vijeća ministara analiziran okvirni budžet institucija BiH za period od 2018. do 2020. godine, s programom javnih investicija, a usvojena su i tri zakona.

Zaključeno je da će ministarstvo finansija i trezora BiH nastaviti aktivnosti na izradi nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, koji će Vijeće ministara BiH na jednoj od narednih sjednica razmotriti zajedno sa finalnom verzijom okvirnog budžeta i uputiti ga Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Vijeće ministara je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2018-2020. godine, koji je svojevrsna podrška Vijeću ministara i institucijama BiH za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicionih odluka.

Ovaj program sadrži podatke o 251 projektu za period 2018-2020. godina u ukupnoj vrijednosti od 1,992 milijardi KM.

Za prevođenje spremno 28 poglavlja Upitnika

Zvizdić je saopštio da je Vijeće ministara primilo k znanju Informaciju Direkcije za evropske integracije o trenutnim i narednim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika, u kojoj stoji da je proces tehničke finalizacije odgovora u završnoj fazi.

Za prevođenje je spremno 28 poglavlja, a ulažu se napori da broj neusaglašenih odgovora bude što manji.

Još pet radnih grupa je u proteklih sedam dana dostavilo Sekretarijatu Komisije za evropske integracije finalizovane odgovore na Upitnik Evropske komisije radi upućivanja u dalju proceduru, a očekuje se da svoj posao završi i preostalih pet radnih grupa.

Zakon o osiguranju depozita u bankama-bolja zaštita deponenata

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH precizirao je da je usvojen Zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH, čime je zaokružen paket od pet zakona o bankarskom sistemu i uvjet su MMF-a.

Zakonom, koji će biti upućen Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po skraćenoj proceduri, omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te uvedena mogućnost restrukturisanja banaka. Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Dodao je da je usvojen i Zakon o deminiranju u BiH koji prvi put definiše u čijoj je nadležnosti obuka deminera, pasa i vodiča pasa, utvrđuje zaštitna prava iz radnog odnosa za deminere i ograničava radno vrijeme deminera na pet sati dnevno.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH koji sada definiše arbitražna tijela unutar sportskh saveza, uspostavlja evidenciju unutar Ministarstva civilnih poslova za pravne osobe u oblasti sporta, definiše status specijalne olimpijade u BiH kao udruženja na nivou države, te predviđa kažnjavanje pravne osobe u sportu, ako organizuje takmičenje koje nije usklađeno s preporukama Evropske konvencije o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama.

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma sa Vladom Kine o međusobnom ukidanju viza kojim se olakšavaju putovanja državljanima dvije zemlje koji imaju važeće obične pasoše, te doprinosi razvoju ekonomije, kulture i turizma.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar inostranih poslova Igor Crnadak.

Obustaviti jednostrane aktivnosti u izmještanju DNK laboratorija iz BiH

Vijeće ministara BiH, kao suosnivač Instituta za nestale osobe BiH, pozvalo je Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP) da obustavi sve do sada preuzete jednostrane aktivnosti o izmještanju DNK laboratorije iz BiH u Den Hag.

Vijeće ministara od Međunarodne komisije za nestale osobe traži da, u skladu sa Sporazumom o preuzimanju uloge suosnivača Instituta za nestale osobe BiH, s timom Vijeća ministara BiH, koji je danas imenovan, ispregovara buduće aktivnosti na planu identifikacije nestalih osoba u skladu sa članom 12. ovog sporazuma.

Bosanskohercegovački tim za pregovore, sastavljen od predstavnika nadležnih državnih tijela te Suda i Tužilaštva BiH, predvodiće ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac.

Prenošenje DNK laboratorije iz BiH u Hag moglo bi izazvati potpuni zastoj u procesu identifikacije nestalih osoba iz BiH u narednih pet mjeseci, a dugoročno će usporiti i značajno poskupiti ovaj proces zbog slanja koštanih uzoraka u ovaj holandski grad. Takođe, otvara se problem iznošenja 80.000 koštanih ostataka iz BiH, odnosno bioloških i genetskih uzoraka nestalih osoba iz BiH te zaštite podataka članova porodica nestalih, saopšteno je iz VMBiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 09.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772