Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U RS: Rok za komentare 25. oktobar 2023. godine

13.10.2023.


U skladu sa tačkom 23. Smjernica za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (“Sl. glasnik RS", br. 86/2022), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu n.bojovic@mpp.vladars.net najkasnije do srijede 25.10.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 12.10.2023.

Naslov: Redakcija