Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBIH: Federalna uprava policije je ovlaštena da vodi evidencije na osnovu kojih se može pratiti rad Federalne uprave policije iz njene nadležnosti

13.10.2020.


Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o policijskim službenicima Federacije BiH. Ovaj zakon je podijeljen i sistematizovan u 17 poglavlja, a zasnovan na principu da policijski službenici mogu biti raspoređeni samo u Federalnoj upravi policije, u okviru koje se organizuju poslovi u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, međukantonalnog kriminala, droga i drugih opojnih sredstava i zaštite ličnosti i objekta, jer te poslove mogu obavljati samo policijski službenici, s obzirom na to da je u izvršenju tih poslova potrebna primjena policijskih ovlaštenja. U tom cilju je propisano da policijski službenici mogu biti zaposlenici Federalne uprave policije. Naime, još važećim Zakonom o policijskim službenicima postojala je mogućnost da policijski službenici budu raspoređeni i u okviru organizacionih jedinica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Nacrtom zakona propisana su policijska ovlaštenja koja policijski službenici preduzimaju radi sprječavanja krivičnih djela i održavanja javne sigurnosti. Određena ovlaštenja odnose se na rad policijskog službenika, a druga na rad Federalne uprave policije (obrada ličnih podataka i vođenje evidencija).

Prema ovom zakonu, Federalna uprava policije je ovlaštena da vodi evidencije na osnovu kojih se može pratiti rad Federalne uprave policije iz njene nadležnosti.

Novina je i obaveza policijskih službenika da se podvrgnu periodičnom zdravstvenom pregledu koji organizuje Federalna uprava policije. Na ovaj način osigurava se raspored policijskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju. Također, dato je ovlaštenje direktoru Federalne uprave policije da policijskog službenika može uputiti na ocjenu radne sposobnosti radi rješavanja njegovog radnopravnog statusa.

Nacrtom zakona je utvrđena i mogućnost da Federalna uprava policije može, i to kao izuzetak kada to potreba službe zahtijeva, zapošljavati policijske službenike koji su trenutno zaposleni u drugom organu u Bosni i Hercegovini.

U toku izrade teksta novog zakona učestvovali su predstavnici OHR-a, te smatraju da je on od velikog značaja za kontinuiranu profesionalizaciju policijskih snaga.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 08.10.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija