Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama RS

13.10.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 12. oktobra 2017. godine, na 147. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Republike Srpske po hitnom postupku.

Željeznice Republike Srpske su preduzele aktivnosti na sprovođenju postupka restrukturiranja ovog privrednog društva. Da bi se omogućilo da se postupak uspješno okonča, neophodno je da se riješi pitanje viška radnika. Veći broj radnika Željeznica Republike Srpske ima godine staža predviđene propisima koji uređuju oblast penzijskog osiguranja, ali nemaju potrebne godine života. U ovom slučaju radi se, uglavnom, o radnicima izvršne službe kojima se priznaje beneficirani radni staž, te, ukoliko ostanu nezbrinuti nakon restrukturiranja, mala je ili skoro nikakva mogućnost da nađu novo zaposlenje.

Donošenjem prijedloga po hitnom postupku privredno društvo bi, već nakon stupanja na snagu zakona, moglo da riješi pitanje penzionisanja oko 260 radnika. Svjetska banka je aktivno uključena u ovaj postupak, a Ministarstvo saobraćaja i veza i Željeznice Republike Srpske vode pregovore sa bankom za dobijanje kredita kojim bi se postupak restrukturiranja uspješno sproveo.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o nastavku saradnje sa Evropskom komisijom i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj i donijela Odluku o prihvatanju donatorskih sredstva Evropske unije u iznosu od 6.800.000,00 EUR (13.294.000,00 KM) odobrenih Republici Srpskoj po Sporazumu o bespovratnoj pomoći Evropske unije broj 2017/388-193 zaključenim sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) radi realizacije nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj.

Donatorska sredstva se prihvataju radi realizacije nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 7.701.524,88 EUR (15.062.873,40 KM). Sufinansiranje Vlade Republike Srpske za realizaciju Projekta iznosi do 1.300.000,00 KM (664.679,44 EUR) ili 8,63%, a preostali iznos do 463.229,40 KM (236.845,44 EUR) ili 3,08% obezbijediće jedinice lokalne samouprave uključene u Projekat.

Odobrena donatorska sredstva koristiće se za realizaciju projektnih aktivnosti usmjerenih na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta u Republici Srpskoj kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru, a sve u cilju nastavka pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u poplavljenim područjima.

Za potpisivanje Projektnog sporazuma između Vlade Republike Srpske i UNDP u BiH ovlašćuje se ministar finansija. Nosilac projektnih aktivnosti na području Republike Srpske je UNDP u BiH. Za praćenje i izvještavanje Vlade o realizaciji ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja za projekat "Rekonstrukcija Romanijske ulice u Palama", u opštini Pale iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Procijenjena vrijednost projekta, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Pale iznosi do 1.317.948,35 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira 977.915,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Pale.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja za projekat "Izvođenje mašinskih instalacija, toplotne izolacije i zamjena stolarije u Osnovnoj školi Meša Selimović u Naseobini Lišnja, opština Prnjavor", u opštini Prnjavor iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Procijenjena vrijednost projekta, na osnovu Projektnog plana dostavljenog od opštine Prnjavor iznosi do 142.000,00 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira 97.700,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je opštine Prnjavor.

Odobrene projektne aktivnosti utvrđene su projektnim planovima. Za potpisivanje subsidijarnog sporazuma između Vlade Republike Srpske i opština Pale i Prnjavor o finansiranju Projekta donatorskim sredstavima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije ovlašćuje se Ministar finansija. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i Opština Prnjavor.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.

Centar je u izvještajnom periodu nastavio sa ispunjavanjem svojih obaveza propisanih zakonom, s težištem na traženju nestalih lica, istraživanju rata i ratnih događaja, te praćenjem pravosudnih procesa u predmetima ratnih zločina.

Pored težišnih aktivnosti, nastavljen je rad na većem broju već započetih projekata, a osmišljeni su i realizuju se i novi projekti, te je nastavljena saradnja sa institucijama i nevladinim organizacijama.

Problemi koji se javljaju u oblasti iz nadležnosti Centra, odnose se prije svega, na proces traženja nestalih lica, odnosno na rad pravosudnih institucija na procesuiranju ratnih zločina, gdje je nastavljen diskriminatorski odnos na štetu srpskog naroda.

I pored problema koji su se javljali i koji se javljaju, Centar je u izvještajnom periodu ispunio sve ciljeve i zadatke koji su pred njega postavljeni zakonskim i podzakonskim aktima i Programom rada, a pored predviđenih ciljeva i zadataka uložen je i određen napor da se osmisle i realizuju nove aktivnosti i projekti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločne počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01. – 31.12.2016. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Gacko i Bileća.

Daje se saglasnost da se izvrši privatizacija 42 (četrdeset dva) stana u svojini Republike Srpske u opštinama Istočno Novo Sarajevo, Gacko, Bileća, koja se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova vrši se otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova ("Sl. glasnik RS", br. 118/2011, 67/2013 i 60/2015).

Pravo otkupa stanova imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, revizijom, utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a isti su se izjasnili da žele otkup predmetnih stanova.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Opšte bolnice Zvornik Milorada Drljevića.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog rješenja o imenovanju vd direktora Opšte bolnice Zvornik Jovana Okuke.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.10.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772