Zastava Srbije

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU RS: Propisano je da prijavu za registraciju u jedinstveni sistem obveznika doprinosa poslodavac podnosi najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad kod poslodavca

13.09.2023.


Za sedam mjeseci ove godine inspektori Republičke uprave za inspekcijske poslove su kontrolom 6.702 radnika otkrili 121 bez zaključenog ugovora, te izdali 83 prekršajna naloga u vrijednosti od 211.300 KM.

Kako su naveli iz Inspektorata, tokom navedenog perioda inspektori su izvršili 5.978 kontrola prijave radnika, a od tog broja 79 kontrola je bilo sa utvrđenim nepravilnostima.

Lani je inspekcija izvršila 10.423 kontrole prijava radnika, a od tog broja 121 kontrola je bila sa utvrđenim nepravilnostima.

- Tom prilikom su kontrolisana 14.344 radnika, od kojih je 200 radnika bilo bez zaključenog ugovora o radu. Inspektori su izdali 120 prekršajnih naloga na vrijednost od 301.700 KM - naveli su u Inspektoratu.

Danko Ružičić, potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu, ističe da nije dovoljno da je radnik prijavljen samo u Poreskoj upravi, nego da li radnik ima ugovor o radu u skladu sa zakonom i da li je plaćen u skladu sa odredbama Zakona o radu("Sl. glasnik RS", br. 1/2016, 66/2018, 91/2021 - odluka US i 119/2021) i kolektivnih ugovora tamo gdje oni postoje.

- Dovodi se u pitanje da li su svi strani radnici legalno zaposleni i da li imaju radne dozvole, imajući u vidu da mnogo više stranih radnika viđamo i srećemo da rade, a u stvari znamo da je u Republici Srpskoj moguće izdati samo 1.400 radnih dozvola - rekao je Ružičić.

Da je broj radnika na crno veći, smatra i Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske, koji ističe da je stimulisanjem poslodavaca došlo i do smanjenja broja radnika na crno.

- Nestašica radne snage, pogotovo kvalitetne, uticala je na to da poslodavci prijavljuju ljude na određeno, a onda na neodređeno. Međutim, još uvijek ima rada na crno i to će biti teško izbrisano - rekao je Savanović.

Prema podacima Inspektorata, angažovanje radnika na crno najčešće se bilježi u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, građevinarstva, kao i uslužnim djelatnostima, dok ovom nizu Savanović dodaje i industriju tekstila.

Savanović navodi da radnici napuštaju firme čim vide da ih poslodavci ne namjeravaju zaposliti.

U Inspektoratu su naveli da je ranije izvršena i izmjena zakonske odredbe koja je poslodavcu ostavljala mogućnost da u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o radu prijavi radnika na nadležne fondove osiguranja.

- U praksi je to dovodilo do zloupotreba, gdje su poslodavci, u trenutku kontrole, tvrdili da je radnik počeo sa radom prije par dana i tek onda u ostavljenom roku regulisali radni status radnika. Izmjenama Zakona o poreskom postupku propisano je da prijavu za registraciju u jedinstveni sistem obveznika doprinosa poslodavac podnosi najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad kod poslodavca, čime se značajno smanjuju mogućnosti potencijalnih manipulacija od strane nesavjesnih poslodavaca - naveli su u Inspektoratu.

Dodali su da je suzbijanje rada na crno i sive ekonomije kontinuirano u fokusu njihovog djelovanja, kao i da se rad na crno smanjuje, iako je i dalje prisutan.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 11.09.2023.

Naslov: Redakcija