Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ISTIČE ROK ZA DOSTAVU UGOVORA O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI VJEŠTAKA: Vještaci su dužni da se osiguraju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja i da dostave Ministarstvu pravde dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti vještaka

13.09.2018.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava vještake u Republici Srpskoj da je uputilo Javni poziv za dostavu Ugovora o osiguranju od odgovornosti vještaka, shodno članu 27. Zakona o vještacima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017), a koji objavljen dana, 21.08.2018. godine, u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Navedenim članom zakona je propisano da je vještak dužan da se osigura od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, te dostavi Ministarstvu pravde u Vladi Republike Srpske dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti vještaka.

S tim u vezi, potrebno je da vještaci u Republici Srpskoj, u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva, dostave dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti vještaka ili da se izjasne o činjenicama ili okolnostima nepostupanja u skladu sa odredbom člana 27. Zakona o vještacima.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 10.09.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772