Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BIH: Predviđene novčane kazne do 20.000 maraka za rukovodioce, kao odgovorne osobe, ako suprotno pravilima budu odobrene isplate plata, dodataka na platu ili naknade te ako posluju suprotno propisima

13.08.2018.


Budžetski inspektor uskoro bi mogao da zakuca na vrata institucija BiH i prekontroliše prijave koje se odnose na korupciju, nepravilnosti u radu i nepoštovanje propisa.

Radno mjesto inspektora predviđeno je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, koji je nedavno usvojio Savjet ministara BiH.

Budžetski inspektorat biće formiran u okviru Ministarstva finansija i trezora na osnovu prijava pravnih i fizičkih lica, a inspektor će biti dužan da podnosioca inicijative za provjeru o ishodu obavijesti u roku od 30 dana od prijema.

Zakonom su predviđene i novčane kazne do 20.000 maraka za rukovodioce, kao odgovorne osobe, ako suprotno pravilima budu odobrene isplate plata, dodataka na platu ili naknade te ako posluju suprotno propisima.

- Uspostavljanjem ovog inspektorata BiH će realizovati obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a Ministarstvo finansija i trezora dostaviće prijedlog ovog zakona u Parlament BiH - ukazali su u Savjetu ministara.

U Ministarstvu finansija i trezora su ukazali da je njihov cilj bio da budžetska inspekcija postupa i po službenoj dužnosti i po inicijativi stranaka, ali da je sugestija iz EU bila da se propiše isključivo postupanje po inicijativi stranaka da bi se akcenat stavio na borbu protiv korupcije.

- Iako su propisane kazne, cilj zakona i njegova buduća primjena u praksi nije puko kažnjavanje rukovodilaca, već obezbjeđenje zakonitog postupanja institucija BiH. Zbog toga je i propisano da se najprije donosi rješenje ako se utvrdi nepravilnost u postupanju, te ostavlja rok za otklanjanje. Tek ako institucija ne postupi u skladu sa nalogom inspektora, ide prekršajni nalog kojim se izriče kazna ili se podnosi prekršajna prijava kod nadležnog suda. Visina kazne zavisi od učinjenog prekršaja - kazali su u ministarstvu.

Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI) Ivica Ćavar pohvalio je nastojanja nadležnih institucija da podignu finansijsku disciplinu te podvukao da pravila koja su na pomolu ne smiju ostati mrtvo slovo na papiru.

- Riječ je o pozitivnom iskoraku za bolju kontrolu troškova i ponašanja u institucijama BiH jer znamo da su poznate po rasipništvu, a da su sankcije gotovo nikakve. Novčane kazne su predviđene, a ako se zakon bude striktno sprovodio i ako bude jednak prema svima, biće to početak neke nove priče o odgovornosti prilikom trošenja novca poreskih obveznika - rekao je Ćavar.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 10.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772