Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O RADU: Nije moguće ugovaranje plate u neto iznosu

13.08.2018.


Svi poslodavci u Republici Srpskoj, na osnovu novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), a najkasnije do 1. septembra ove godine moraju ugovoriti sa radnicima nove iznose plata.

Kako je pojasnila pomoćnik ministra finansija Slobodanka Popović, poslodavac će sa radnikom morati da ugovori ili platu ili bruto platu. Prema novim "pravilima igre", plata podrazumijeva platu prije oporezivanja, a bruto plata primanja uvećana za doprinose.

- Neće više biti moguće ugovoriti platu u neto iznosu. I svi će se morati pridržavati ovoga jer će, u suprotnom, biti sankcionisani novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 12.000 maraka - rekla je Popovićeva ističući kako je posljednjim izmjenama važećih zakonskih propisa izmijenjen pojam plate.

Prema njenim riječima, izmijenjena je i odredba člana 123. na način da je propisano da je u svim elementima plate sadržan porez - cijena rada i koeficijenti složenosti posla.

Objašnjavajući proces prema kojem će od 1. septembra biti obračunavane plate u Republici Srpskoj, ona je navela kako bi poslodavci prvo trebalo da zaključe nove ugovore o radu sa iznosom plate uvećanim za porez na dohodak.

- Ova obaveza se jasno odnosi samo na poslodavce koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu u neto iznosu. Oni poslodavci koji imaju ugovore u bruto iznosu nisu obavezni ništa mijenjati, jer kod tih poslodavaca posljedice ličnih odbitaka se već odražavaju na plati radnika - naglasila je ona.

Nakon toga, poslodavci su obavezni i da izmijene računarski program u dijelu obračuna plata, ali i da podnesu izmijenjene prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, odnosno da dostave nove ugovore o radu uz izmijenjene prijave.

Takođe, prilikom podnošenja poreskih prijava 1002 na novim obrascima, kako je objasnila Popovićeva, Poreska uprava Republike Srpske će uvesti kontrolno polje za ove prijave, što će za posljedicu imati odbijanje prijema prijave u kojoj nije iskazano povećanje dosadašnje neto plate.

- Najveći problem u sprovođenju ovih mjera Vlade Srpske mogu biti samo neodgovorni poslodavci, koji mogu pokušati da zloupotrijebe ovu mjeru i da sredstva kojih smo se mi odrekli zadrže za sebe umjesto da ih iskoriste za povećanje plata zaposlenih. Mi to nećemo dozvoliti, jer su se Vlada RS, ali i jedinice lokalne samouprave odrekle dijela prihoda u korist svih zaposlenih, a koji bi trebalo da dovede do toga da se plate svim zaposlenima uvećaju za 30 maraka - rekla je Popovićeva navodeći kako je čitav ovaj proces, koji se odnosi na obračun plata i prijave Poreskoj upravi, sada mnogo jednostavniji nego što je dosad bio.

Ona je naglasila da su ove mjere Vlade RS, pored povećanja plata kao primarnog elementa, imale za cilj i smanjenje sive ekonomije.

Novi način obračuna plata zadao je glavobolje poslodavcima i knjigovođama pa Privredna komora ovih dana sprovodi edukacije širom Srpske, ali i pored toga mnogima i dalje nije jasno šta i kako da rade.

Poslodavci tvrde da će morati potpisivati nove ugovore o radu sa radnicima, odjavljivati ih i ponovo prijavljivati, što je isuviše komplikovano i oduzima dosta vremena.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018)

Član 123

(1) Osnovna plata određuje se na osnovu uslova potrebnih za rad na poslovima za koje je radnik zaključio ugovor o radu utvrđenih opštim aktom i vremena provedenog na radu.

(2) Elementi za određivanje plate iz stava 1. ovog člana su koeficijenti složenosti posla i cijena rada, ukoliko zakonom i kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno.

(3) U elementima za određivanje plate iz st. 1. i 2. ovog člana sadržan je porez na dohodak.

(4) Ukoliko cijena rada za područje, oblast ili granu nije utvrđena aktima iz stava 2. ovog člana, cijenu rada odlukom utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, a na osnovu zahtjeva zainteresovane strane.

(5) Ako Ekonomsko-socijalni savjet ne dostavi prijedlog odluke iz stava 3. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva zainteresovane strane, odluku o cijeni rada donosi Vlada Republike Srpske u narednom roku od 15 dana.

(6) Radni učinak određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i doprinosa radnika poslovnom rezultatu poslodavca koji se utvrđuje opštim aktima, ugovorom o radu ili drugim aktima poslodavca.

(7) Ugovorom o radu može da se utvrdi osnovna plata u većem iznosu od osnovne plate utvrđene na osnovu elemenata iz opšteg akta.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Veljko Zeljković, 09.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772