Zastava Srbije

EU I EBRD SA 85 MILIONA EURA POMAŽU MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U REGIJI

13.07.2020.


Nakon izbijanja pandemije koronavirusa Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Europska unija (EU) povećavaju svoju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) na zapadnom Balkanu kroz dodatno financiranje.

Banka će obezbjediti do 70 miliona eura preko novih kreditnih linija partnerskim finansijskim institucijama za kreditiranje lokalnih preduzeća u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. EU će obezbijediti dodatnih 15 miliona eura kako bi se identificirala i potvrdila najbolja dostupna oprema i tehnologije kojima će MSP povećati svoju konkurentnost i podržati prelazak na zelenu ekonomiju.

Zemlje Zapadnog Balkana odgovorile su strogim javnozdravstvenim mjerama na izbijanje pandemije koronavirusa, a koje su imale ozbiljan ekonomski uticaj. Zemlje se također suočavaju sa globalnim padom gospodarstva i smanjenom potražnjom za proizvodima iz njihovih zemalja.

EBRD i EU putem inicijative Tim Evropa podržavaju MSP-a u njihovoj namjeri da postanu konkurentniji i pronađu inovativna rješenja kako bi se suočili sa novim izazovima. Sredstva će osigurati da vitalna poduzeća i dalje imaju odgovarajući pristup finansiranju, da mogu zadovoljiti visoke standarde proizvoda i da su dobro pozicionirana kako bi iskoristili izvozne mogućnosti koje im se nude u regiji i na evropskom tržištu.

"Snažno smo posvećeni pružanju podrške preduzećima u ovim teškim vremenima. Dodatna sredstva koja smo obezbijedili pružit će podršku njihovom oporavku, rastu i pripremi za budućnost. Taj angažman je i dokaz našeg snažnog partnerstva i saradnje sa EU na Zapadnom Balkanu", kaže Pierre Heilbronn, potpredsjednik EBRD-a za politike i partnerstva.

Oliver Várhelyi, komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje, rekao je da mala i srednja preduzeća su od vitalnog značaja za ekonomije zapadnog Balkana, a posebno su pogođena ovom krizom.

"Stoga, kao nastavak naše dugogodišnje suradnje s EBRD-om u regiji, povećavamo našu podršku malim i srednjim poduzećima - ne samo da bi se preduzeća održala, već i da bi se ojačala njihova otpornost i posijalo sjeme za održivi oporavak", ukazao je on.

EBRD je jedan od najvećih institucionalnih investitora na Zapadnom Balkanu. Do danas je uložila preko 13 milijardi EUR u više od 700 projekata, uključujući ključnu infrastrukturu, segmente malih i srednjih preduzeća i zelenu ekonomiju.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.07.2020.

Naslov: Redakcija