Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 21. jula 2020. godine jedanaesta redovna sjednica - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

13.07.2020.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da jedanaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bude održana u utorak, 21.7.2020. godine sa početkom u 10 časova, u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Konačan prijedlog dnevnog reda biće usaglašen uoči same sjednice, nakon što Vlada Republike Srpske dostavi mišljenje o hitnosti predloženih tačaka dnevnog reda kako bi se, zbog epidemiološke situacije, pokušao korigovati obim predloženog dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Poslanička pitanja i odgovori – "Aktuelni čas";

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o sportu Republike Srpske;

4. Prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske;

5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske;

7. Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti;

8. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Jelene Trivić;

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu;

10. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2019. godinu;

11. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu;

12. Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine;

13. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2019 - 31.12.2019. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa Finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2019. godinu;

14. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

b) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

v) Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;

15. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

16. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;

17. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godina);

18. Izbor i imenovanje.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 09.07.2020.

Naslov: Redakcija