Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. jula 2016. godine 18. posebna sjednica i nastavak 13. redovne sjednice Narodne skupštine - Razmatranje Prijedloga zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj


  • NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. jula 2016. godine 18. posebna sjednica i nastavak 13. redovne sjednice Narodne skupštine - Razmatranje Prijedloga zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj

Narodna skupština Republike Srpske u srijedu, 13. jula 2016. godine sa početkom u 10.00 časova započeće 18. posebnu sjednicu na čijem dnevnom redu je jedna tačka - Prijedlog zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj.

Ovaj zakon Vlada Srpske uputila je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku u skladu sa ranijim zaključcima Narodne skupštine. Zakonom, koji ima sedam članova, uređuje se način obrade i objavljivanja rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine za teritoriju Republike Srpske.

Rezultate popisa objavljuje Republički zavod za statistiku Republike Srpske prema Programu obrade podataka koji će donijeti Zavod u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rezultati popisa objaviće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, a Zavod je prema odredbi predloženog zakona obavezan da Narodnoj skupštini Republike Srpske podnese izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa. Po predloženom zakonu, upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo finansija.

Ustavni osnov za donošenje zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj sadržan je u članu 3. Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom BiH izričito prenesene na njene institucije.

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII na član 68. tačka 9. Ustava Republike Srpske, prema kojoj Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje prikupljanje statističkih podataka od opšteg interesa, kao i u članu 70. Ustava, prema kojem Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

Cilj donošenja ovog zakona je objavljivanje pouzdanih i metodološki ispravnih podataka iz popisa koji je sproveden 2013. godine za teritoriju Republike Srpske.

Razlog za donošenje zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj po hitnom postupku je činjenica da je Agencija za statistiku BiH 30. juna 2016. godine objavila podatke na osnovu nezakonitog Jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, a navedni podaci, koji su evidentno nezakoniti i netačni, objavljeni su i za teritoriju Republike Srpske.

Po završetku 18. posebne sjednice biće nastavljen drugi dio 13. redovne sjednice.

U nastavku 13. redovne sjednice razmatraće se preostale tačke dnevnog reda:

1. Prijedlog Omladinske politike Republike Srpske od 2016. do 2020. godine;

2. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2016. godinu;

3. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2015. godine;

4. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2015. godinu;

5. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012 – 2016. godine, za period 1.1.2015 – 31.12.2105. godine;

6. Informacija o projektu "Izgradnja i rekonstrukcija JZU bolnica SARAJEVO";

7. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj;

8. Izbor i imenovanja.

Izvor: Press služba Skupštine Srpske, 12.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772