Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Nastavlja se saradnja s ciljem skraćivanja trajanja izvršnog postupka i vremena potrebnog za naplatu potraživanja

13.06.2024.


U organizaciji Odjela za unapređenje efikasnosti i kvalitete rada sudova Sekretarijata VSTV-a BiH, 04. juna 2024. godine upriličena je posjeta Švedske agencije za izvršenje Općinskom sudu u Sarajevu.

Posjetiocima su od strane suda predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti i saradnje među kojima je i ispunjavanje preduslova za uspostavljanje Call centra za građane.

Naime, u Općinskom sudu u Sarajevu u narednom periodu početi će sa radom Call centar uz pomoć kojeg će građanima-dužnicima u izvršnom postupku, koji se ne zateknu na adresi prilikom posjete sudskih izvršitelja, biti omogućeno da kontaktiraju sud, razjasne eventualne nejasnoće ili saznaju na koji način najlakše da izmire potraživanja.

Ova posjeta dio je aktivnosti unapređenja izvršnog postupka koje VSTV BiH, u saradnji sa međunarodnim partnerom - Švedskom agencijom za izvršenja, implementira u pilot sudovima u okviru projekta Unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca- ICEA III finansiranog od strane Kraljevine Švedske.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 10.06.2024.

Naslov: Redakcija