Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

SAVJET MINISTARA BIH: Prihvaćeno zaduživanje za projekat registracije nekretnina

13.06.2019.


Savjet ministara u tehničkom mandatu prihvatio je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu /Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina/ između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj /IBRD/ u iznosu 39 mil KM.

Cilj Projekta je pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina s harmonizovanom evidencijom u zemljišnoj knjizi i katastru u urbanim područjima Federacije BiH /FBiH/ i Republike Srpske.

Zajam bi bio alociran na Republiku Srpsku - 25 mil KM i 14 mil KM na FBiH, a uslovi zajma određeni na pregovorima, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora donesena je Odluka o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije, kojom se unapređuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama.

Donošenjem ove odluke Savjet ministara ispunjava preuzete obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 61/2004, 27/2008 - odluka US, 49/2009, 42/2012, 87/2012 i 32/2013) i Reformske agende.

Izjava o odgovornosti za ostvarenje ciljeva institucije podrazumijeva izjavu kojom rukovodilac institucije potvrđuje da je tokom fiskalne godine obezbijedio namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji.

Savjet ministara uvojio je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH 2017–2020. godine, kojom je predviđena realizacija 59 aktivnosti u okviru 18 mjera i šest stubova.

Provođenjem ovih mjera želi se do kraja 2020. unaprijediti sistem javnih finansija kako bi se obezbijedila veća funkcionalnost, transparentnost, odgovornost i efikasnost u upravljanju javnim sredstvima i na taj način doprinijelo povećanju makroekonomske stabilnosti u BiH.

Od planirane 31 aktivnosti u 2017. i 2018. godini u potpunosti je završeno njih osam, a provođenje 11 aktivnosti obuhvaćena je IPA projektima, čiji se početak implementacije očekuje u narednom periodu.

Preostalih 12 aktivnosti u visokom je stepenu provođenja i njihov se završetak očekuje u ovoj godini.

Realizacija preostalih aktivnosti planirana je za 2019. i 2020. godinu.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 11.06.2019.

Naslov: Redakcija