Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Država akter svakog trećeg sudskog spora

13.06.2018.


Budžetski korisnici sa svih nivoa vlasti pojavljuju se u više od trećine neriješenih predmeta u sudovima, pokazala je analiza Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH.

Analizom su obuhvaćeni BiH, RS, FBiH, Brčko distrikt, kantoni, ministarstva, organi uprave, upravne organizacije i javna preduzeća i ustanove.

Broj neriješenih predmeta u kojima se kao stranka pojavljuje neki od budžetskih korisnika prošle godine je dostigao 35 odsto ukupne mase svih neriješenih parničnih i privrednih sporova. Član VSTS-a BiH Selim Karamehić rekao je da se 67 odsto ovih predmeta vodi u FBiH, 32 odsto u RS, a jedan odsto u Brčko distriktu. Vrijednost svih tužbi je 2,8 milijardi, što je 23 odsto od 12,3 milijarde maraka, koliki je iznos svih budžeta u BiH.

- Sudski postupci koji se vode protiv budžetskih korisnika najčešće se odnose na ostvarivanje prava na rad i socijalnu zaštitu. Riječ je o tužbenim zahtjevima zbog neisplaćenih plata ili drugih novčanih naknada koje su im zakonom zagarantovane. Veliki dio zauzimaju i tužbe u kojima se međusobno tuže budžetski korisnici - istakao je Karamehić.

Kao dodatni problem uočeno je i dugo trajanje tih postupaka zbog insistiranja stranaka da iskoriste sve pravne lijekove koji su im na raspolaganju do donošenja konačne odluke.

- Zaključivanje sudske nagodbe veoma je rijetko u ovim predmetima. Ovakvo postupanje se dešava i u slučajevima kada je sudska praksa u istim ili sličnim slučajevima dostupna i poznata strankama. Potrebno je preispitati ulogu pravobranilaštava kao zakonskih zastupnika budžetskih korisnika, odnosno ovlašćenih lica kao pravnih zastupnika budžetskih korisnika, ali i postupanje podnosilaca tužbi, odnosno njihovih pravnih zastupnika - smatra Karamehić.

Cilj analize je da bude snimljeno stanje i pronađena rješenja koja bi uticala na unapređenje efikasnosti i ažurnosti sudova i smanjenje broja nezavršenih predmeta. VSTS je na osnovu ove analize usvojio preporuke od kojih je jedna da sistem sudske nagodbe ne treba promovisati samo u sudovima, nego i kod budžetskih korisnika i njihovih pravnih zastupnika i da po uzoru na RS i u FBiH treba formirati agenciju za mirno rješavanje radnih sporova. Jedan od zaključaka VSTS-a je i da treba pripremiti zakonska rješenja kojima bi bio omogućen sistem multilateralne kompenzacije između budžetskih korisnika i između budžetskih korisnika i trećih stranaka koje bi donijele uštedu novca i ostalih resursa u sudovima i stranama u postupku.

Rukovodilac projekta izrade analize Ana Bilić-Andrijanić rekla je da u sudovima trenutno ima više od 120.000 otvorenih parničnih predmeta, a 29 odsto ili skoro 35.000 ih se odnosi na slučajeve pokrenute protiv budžetskih korisnika.

- Za većinu ovih predmeta već je poznat ishod, ali se i dalje nalaze u sudovima i opterećuju njihov rad i zauzimaju resurse. Prosječna vrijednost spora je oko 80.000 maraka - navela je ona i dodala da sudovi imaju oko 8.000 predmeta koje su pokrenuli budžetskih korisnici i da je njihova vrijednost 1,3 milijarde maraka.

Precizirala je da je ukupna vrijednost od 2,8 milijardi KM bez kamata, bez sudskih troškova i vještačenja.

Ako gledamo ukupne troškove, vrijednost ovih sporova bi vjerovatno bila uduplana, ako ne i tri do četiri puta veća - navela je Bilić-Andrijanić i dodala da je budžet RS ovim sporovima opterećen sa samo jedan odsto, a institucija BiH sa 18 odsto.

Selim Karamehić je najavio da će uskoro biti raspisan konkurs za glavne funkcije u pravosuđu BiH, odnosno tužilaštvima i sudovima na svim nivoima. On je istakao da je dio Poslovnika o radu VSTS-a, koji se odnosi na postupak izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, usvojen i upućen na objavljivanje u službenim glasnicima.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Željka Domazet, 12.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772