Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT STRATEGIJE UPRAVLJANJA OTPADOM U RS: Cilj Strategije je donošenje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u RS, uskladila zakonska regulativa RS sa EU zakonodavstvom


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju održalo je 6. juna 2016. godine javno izlaganje Nacrta strategije upravljanja otpadom u Republici Srpskoj, kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica, komunalnih preduzeća za upravljanje otpadom i predstavnici civilnog društva. Strategija upravljanja otpadom predstavlja osnovni dokument kojim se ocjenjuje stanje upravljanja otpadom, određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom i obezbjeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike Srpske.

Ovim strateškim dokumentom uspostavlja se okvir za održivo postupanje s otpadom u narednom razdoblju, što podrazumjeva smanjenje količine otpada koji se proizvodi i održivo upravljanje s proizvedenim otpadom, usmjeravaju se aktivnosti na proces donošenja zakonskih i podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU, utvrđuje odgovornosti za otpad, postavljaju kratkoročne i dugoročne ciljeve upravljanja otpadom kao i mjere i smjernice za postizanje postavljenih ciljeva te se utvrđuje finansiranje mjera za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom.

Cilj Strategije upravljanja otpadom je donošenje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u RS, usklađenje zakonske regulative RS sa EU zakonodavstvom uvažavajući i strateško opredjeljenje RS, uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz provođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklažu, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, sanacija "crnih tačaka" te izgradnja odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

Radi sagledavanja mogućnosti zbrinjavanja otpada, Straegijom se predlaže 15 uopštenih mogućnosti tehnika tretmana/postupanja s otpadom koje se baziraju na uobičajenim postupcima u saglasnosti s EU hijerarhijom upravljanja otpadom, tj. od odvojenog sakupljanja otpada te predtretmanima i različitim tretmanima, pa sve do deponovanja otpada na uređenim, sanitarnim deponijama ili drugim lokacijama koje su uređene za dugotrajno deponovanje (deponije šljake, jalovine i sl). Sve tehnologije i tehnike tretmana otpada ocijenjene su na bazi različitih kriterija koji uključuju zaštitu životne sredine, samu tehnologiju, finansijsko-ekonomske kriterije te pokrivenost zakonodavstvom.

Radnom verzijom ovog strateškog dokumetna, postavljeni su kratkoročni ciljevi (2016-2020) i dugoročni ciljevi (2021-2025) u upravljanju otpadom, a takođe definisani su infrastruktura za upravljanje komunalnim otpadom, izvori i visine finansijskih sredstava za sprovođenje svih mjera upravljanja otpadom. Sastavni dio Srategije za upravljanje otpadom je i Akcioni plan, kojim se utvrđuju mjere, aktivnosti, rokovi i nedležne institucije za sprovođenje Strategije za period 2016.-2025. godine.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ostavilo je dodatni rok od 15 dana za dostavljanje primjedbi i sugestija na ovaj strateški akt. Primjedbe, komentare i sugestije na Nacrt Strategije potrebno je dostaviti najkasnije do 23. juna 2016. godine na zvaničnu elektronsku adresu Projekta: swmp2@mgr.vladars.net, a štampanu verziju možete dostaviti naknadno putem pošte na sljedeću adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
Jedinica za upravljanje projektima - Drugi projekat za upravljanje čvrstim otpadom
(SSWMP PMU)
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 10.6.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772