Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SAVJET MINISTARA BIH: 14. juna 2016. godine razmatranje Informacije o popisu stanovništva


Savjet ministara BiH razmatraće u utorak, 14. juna 2016. godinu, informaciju o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Savjet ministara BiH zadužio je 3. juna od ministra civilnih poslova BiH i koordinatora za popis stanovništva Adila Osmanovića da, u saradnji sa direktorom Agencije za statistiku BiH Velimirom Jukićem, pripremi i dostavi informaciju o odluci o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 30. maja, na hitnoj sjednici posvećenoj popisu stanovništva, zadužio Savjet ministara BiH da mu u roku od 10 dana dostavi informaciju o odluci o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Sjednica je tada prekinuta i biće nastavljena kada bude dobijena informacija Savjeta ministara BiH.

Sjednica je zakazana nakon što je Jukić, bez saglasnosti entitetskih zavoda za statistiku, donio odluku o jedinstvenom programu obrade popisnih podataka na osnovu koje bi 196.000 spornih popisnica bile tretirane kao rezidentni stanovnici.

Na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH je i informacija o dosadašnjim pripremama i preduslovu za početak izrade Programa integrisanja BiH u EU.

Pred ministrima će se naći izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca ove godine.

Biće razmatrana i informacija o aktivnostima na izradi dokumenta "Pregled odbrane".

Savjet ministara BiH raspravljaće o Prijedlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma /2015-2020/ i Prijedlog srednjoročnog programa rada Savjeta ministara BiH 2017-2019.

Na dnevnom redu je i Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi sa izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, u opštini Dvor u Hrvatskoj.

Ministri će razmotriti i izvještaj o zbrinjavanju lica pod međunarodnom zaštitom u BiH za 2015. godinu i informaciju o prihvatu i integraciji državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji za 2015. godinu.

Na dnevnom redu je i Nacrt sporazuma o finansiranju programa aktivnosti za BiH za 2015. godinu između EU, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH, sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Savjet ministara BiH razmotriće informaciju o mogućnostima korištenja sektorske budžetske podrške u okviru IPA dva i sektorskim strateškim dokumentima potrebnim za korištenje IPA dva.

Na dnevnom redu je izvještaj o radu Komisije za integrisano upravljanje granicom BiH za prošlu godinu.

Pred ministrima će se naći i nacrti sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH sa Srbijom i Crnom Gorom za 2015. godinu između Evropske komisije, BiH i vlada Srbije i Crne Gore, sa osnovama za pokretanje postupka za njihivo zaključivanje.

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o sprovođenju Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 12.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772