Zastava Srbije

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA FBIH: Zakon će prestati da važi istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće

13.05.2020.


Federalni Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ili kako se često skraćeno naziva korona-zakon na snazi je od 8. maja 2020. godine.

Radi se o zakonskom rješenju na koje se čekalo 50 dana od proglašenja stanja prirodne nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa, što je dovelo do nesagledivih ekonomskih posljedica.

Iako je njegovo usvajanje najavljivano još početkom aprila, privrednici koji su iščekivali bilo kakve konkretne mjere nadženih za pomoć i spas radnih mjesta tu pomoć će moći dobiti tek u junu.

U procesu usvajanja ovog zakona opozicija je uložila brojne amandmane, ipak, Vlada FBiH nije prihvatila nijedan, osim svojih desetak. I danas mnogi smatraju da je usvojen veoma loš zakon te da neće mnogo pomoći spasu radnihmjesta i generalno privrede. Ipak, oni koji su pogođeni bilo kakva pomoć će im dobro doći.

Zakon se sastoji od 16 članova koji bi koliko-toliko trebali ublažiti težak udar pandemije u posljedičnom smislu na domaću privredu. Od sredine marta do sada u Federaciji BiH čak 27.000 ljudi je ostalo bez posla.

Jedan od najznačajnijih dijelova zakona je član 4 koji govori o subvencijama. Radi se o subvencioniranju doprinosa u skladu sa ovim zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vrši se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Ostvareni promet iz ovog člana utvrđuje Federalno ministarstvo finansija - Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sistema na serveru Porezne uprave.

S tim u vezi rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za april 2020. godine, u skladu s članom 4. ovog zakona je produžen do 29.5.2020. godine, zaključila je Vlada FBiH.

"Kako je Zakon stupio na snagu 8.5.2020. godine, nemoguće je primijeniti odredbu člana 4. stav (8) Zakona koja propisuje da zahtjevi trebaju biti podneseni do desetog u tekućem za prethodni mjesec. Stoga je bilo neophodno produžiti rok za dostavljanje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za plaće isplaćene za april 2020. godine", ukazali su iz Vlade.

Još neke od mjera koje tretira ovaj zakon su:

- Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

- Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, koji koriste subvencije iz člana 4. ovog zakona.

- Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu koji koriste subvencije iz člana 4. ovog zakona.

Ovim zakonom uspostavlja se i Garancijski fond na osnovu kojeg će, u ime i za račun Federacije garancije izdavati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine. Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke. Dodatne izvore za povećanje ukupnih sredstava Fonda utvrdit će Vlada Federacije.

Porezna uprava će u roku deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uputstva o načinu podnošenja zahtjeva i o potrebnoj dokumentaciji.

Ovaj zakon prestat će važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.05.2020.

Naslov: Redakcija