Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: U planu reforma pravosuđa i nastavak gradnje Koridora 5C

13.04.2023.


Vijeće ministara BiH objavilo je program rada za 2023. godinu koji predstavlja godišnji planski dokument i skup rezultata koje Vijeće ministara planira ostvariti u periodu od godinu dana.

Kako je navedeno u dokumentu, strateški ciljevi državnih ministara u narednih 12 mjeseci bit će ostvareni kroz devet osnovnih tematskih i sadržajnih cjelina.

To su, prije svega: evropske integracije, saradnja Bosne i Hercegovine i NATO saveza, vladavina prava, sigurnost, reforma javne uprave, makroekonomska pozicija i ekonomija s ograničenjima na teme iz nadležnosti Vijeća ministara BiH, vanjska trgovina i ekonomski odnosi, promet i veze te područje ljudska prava, izbjeglice, mladi i manjine.

Kao prioritetni put BiH, na čemu se i zasniva ovogodišnji plan Vijeća ministara, navodi se put prema Evropskoj uniji i u tom kontekstu navedeno je da se "taj put se mora pojačati dodatnim aktivnostima svih resora" te je neophodno raditi na boljoj informirsanosti, kao i većoj podršci javnosti.

To prvenstveno podrazumijeva efikasnije korištenje postojećih institucionalnih kapaciteta.

"Posebna pažnja u radu Vijeća ministara BiH u 2023. godini bit će usmjerena na oblast vladavine prava i reformu pravosuđa na osnovu preporuka koje je svim zemljama kandidatkinjama definirala Evropska unija. U tom pravcu cilj nam je usvojiti strategiju za razvoj sektora pravde, koja će biti temelj i vodilja daljnjih aktivnosti za izradu i donošenje novih zakona, primarno zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o sudovima BiH i zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom", piše dalje u programu rada.

Također, među prioritetima bit će daljna reforma krivičnog zakonodavstva i aktivnosti za provođenje antikorupcijske politike.

Fokus rada bit će usmjeren i na neophodno uređenje područja kada je u pitanju borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, jačanje kibernetičke sigurnosti i donošenje adekvatnih zakonskih propisa za borbu protiv te vrste kriminala, u skladu s obavezujućim međunarodnim standardima.

"Naš prioritet u radu 2023. godine bit će potpuna operacionalizacija sporazuma o saradnji s EUROPOL-om i početak rada Zajedničke kontaktne tačke, što predstavlja jedan od preduvjeta za intenzivnu borbu protiv organiziranog kriminala, kibernetičkog kriminala i organiziranih kriminalnih grupa", istaknuto je također u programu rada.

Najavljuje se, potom, intenziviranje pregovora s reprezentativnim sindikatima, budući da BiH nema potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenim u državnim institucijama.

Također, zbog globalnog rasta cijena i svjetske inflacije, predviđen je i rad na izgradnji stabilne i konkurentne ekonomije, što podrazumijeva niz radnji počevši od povećanja udjela kapitalne potrošnje u BDP-u.

Zbog važnosti oblasti prometa, Vijeće ministara izdvaja izgradnju Koridora 5C, kao i proširenje željezničke mreže, njene modernizacije i rekonstrukcije.

"U oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija Vijeće ministara BiH će u 2023. godini aktivno raditi na finaliziranju prelaska na digitalno emitiranje radijskog i televizijskog signala, odnosno dovršiti drugu fazu prelaska na digitalno emitiranje te nastaviti aktivnosti na reformi javnog RTV servisa u skladu s međunarodnim standardima i Ustavom zagarantovanim pravima konstitutivnih naroda i svih drugih građana BiH. Među prioritetima bit će donošenje novog zakona o Javnom RTV sistemu, čime će se omogućiti uvođenje novih RTV kanala u sistem javnih emitera i osigurati trajna finansijska održivost Javnog RTV sistema", piše zatim u programu rada Vijeća ministara.

Na zakonu će raditi Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i ministar Edin Forto.

Ističe se, potom, i aktivnosti kako bi se proces povratka izbjeglih i raseljenih osoba završio te BiH ispunila svoju obavezu zatvaranja Aneksa 7.

Cjelokupni program rada možete pročitati na linku.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.04.2023.

Naslov: Redakcija