Zastava Srbije

DONESENE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KRATKOROČNIH I SREDNJOROČNIH MJERA OD ZNAČAJA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA NA PRIVREDU U KS

13.04.2021.


Vlada Kantona Sarajevo je donijela Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih pandemijom koronavirusom.

Ministar privrede Adnan Delić je, ovim povodom, podsjetio kako je Skupština Kantona Sarajevo nedavno donijela Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS.

"Ovim zakonom je, pored ostalog, propisana zakonska infrastruktura: za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima, te za mogućnost finansiranja pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH subjektima kojima Vlada KS svojom odlukom zabrani obavljanje djelatnosti, za period trajanja ove zabrane", objasnio je ministar Delić.

Dodao je kako je Zakonom propisano da Vlada KS donosi Izmjene i dopune Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS izazvanih koronavirusom, kao dokumenta kojim se programira struktura implementacije predmetnih finansiranja.

"U cilju analitičnosti i transparentnosti u pripremi ovog dokumenta, Ministarstvo privrede KS je angažovalo interresornu Komisiju, uz sudjelovanje Savjetodavnog tijela. Temeljom toga, na prijedlog Ministarstva privrede KS, Vlada KS je na današnjoj vanrednoj sjednici razmatrala i donijela ovaj programski dokument", ukazao je ministar Delić.

Naglasio je i kako su u okviru ovih programskih finansiranja, u osnovi, prepoznati sljedeći subjekti: poslovni subjekti sa sjedištem u KS, s tim da ovo pravo ne mogu ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja KS, poslovni subjekti sa sjedištem izvan KS na području FBiH, koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje se nalaze na području KS, s tim da ovo pravo mogu ostvariti samo za ove poslovne jedinice, poslovni subjekti - fizička lica sa sjedištem na području KS koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost kao osnovno ili dodatno zanimanje, a porez na dohodak plaćaju u paušalno utvrđenom iznosu, prednji poslovni subjekti sa statusom startup-a, osnovani/registrovani nakon 01.12.2019. godine, te poslovni subjekti kojima je odlukom Vlade KS zabranjeno obavljanje djelatnosti, s čime stječu osnovni uslov za mogućnost finansiranja pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou FBiH.

"Ovim programskim dokumentom, precizno su propisani potrebni uslovi koje poslovni subjekti trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na odnosno finansiranje. Važno je navesti da će otežanost obavljanja određene djelatnosti zbog pandemije koronavirusa biti ocijenjena kroz indikator pada prometa poslovnog subjekta. Također, treba napomenuti da su drugi bitni uslovi za ostvarivanje prava na finansiranje programski propisani sa ciljem održavanja nivoa zaposlenosti, urednog izvršavanja obaveza plaćanja javnih prihoda, itd.", naveo je ministar Delić.

S obzirom da je donesen ovaj programski dokument, ministar Delić je kazao kako su ispunjeni uslovi za donošenje pravnih akata od strane Vlade KS i to odnosne uredbe i odluke, kojima se uređuju postupci predmetnih finansiranja, čije donošenje se očekuje krajem naredne sedmice.

Dodao je i kako će donošenjem ovih pravnih akata biti stvoreni preduvjeti da Ministarstvo privrede KS objavi javne pozive za podnošenje aplikacija poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje pripadajućeg prava, a oni će biti objavljeni čim je prije moguće.

"Ovim programskim dokumentom iskazan je ukupni iznos od cca. 149 mil. KM za implementaciju mjera sadržanih u ovom dokumentu, a struktura ovog iznosa je sljedeća:

- 21.000.000 KM - Direktna podrška privredi za zadržavanje nivoa zaposlenosti i očuvanja radnih mjesta;

- 3.500.000 KM - Rasterećenje privrede za podršku likvidnosti kroz oslobađanje od plaćanja fiskalnih i parafiskalnih nameta;

- 90.000.000 KM - Kreditna sredstva za subjekte male privrede u kreditnim linijama uz subvencioniranu kamatnu stopu;

- 3.490.000 KM - Poticajna grant sredstva subjektima male privrede;

- 6.100.000 KM - Podrška poljoprivredi; i

- 25.856.427 KM - Mjere socijalne politike", istakao je ministar Delić.


IZVOR: Vebsajt Vlade KS, 09.04.2021.