Zastava Srbije

UREDBA O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA I IZVOĐAČIMA UMJETNOSTI ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA: Privredni subjekti, pod šifrom 90.01 – izvođačka umjetnost, da se prijave za dodjelu finansijske podrške

13.04.2021.


Ministarstvo poziva sve privredne subjekte, koji imaju registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske za obavljanje osnovne djelatnosti pod šifrom 90.01 –izvođačka umjetnost, a koji su obuhvaćeni Uredbom o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ("Sl. glasnik RS", br. 29/2021), da pravovremeno podnesu zahtjev za ostvarivanje finansijske podrške u skladu sa ovom Uredbom.

Obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije dostupan je na sajtu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u sekciji "Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona ", a rok za podnošenje prijava je 20. april 2021. godine.

Pravo na dodjelu sredstava ostvaruju privredni subjekti koji imaju registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske za obavljanje osnovne djelatnosti pod šifrom 90.01 – izvođačka umjetnost, koji nisu smanjili broj radnika za više od 15%, poredeći broj radnika na dan 30. novembar 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine, koji imaju finansijski gubitak, koji podrazumijeva pad prometa u periodu oktobar-decembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i koji su izmirili poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Vlada Republike Srpske je, na prijedlog Upravnog odbora Kompezacionog fonda, na 115. sjednici, održanoj 1. aprila 2021. godine, donijela Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona, a u njenoj pripremi i izradi učestvovali su i predstavnici poslovne zajednice i udruženja privrednih subjekata sektora obuhvaćenih ovom Uredbom.

Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 29/21 od 5. aprila 2021. godine.

Napominjemo da, u skladu sa članom 5. stav 1. Uredbe, privredni subjekt, pod šifrom 90.01 – izvođačka umjetnost, podnosi zahtjev za dodjelu sredstava Ministarstvu prosvjete i kulture najkasnije do 20. aprila 2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 08.04.2021.

Naslov: Redakcija