Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRTI ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I O STATUSU FUNKCIONERA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: Vlada RS se ne protivi ukidanju takozvanog bijelog hljeba, ali iz pravnih razloga smatra da je izmjena navedenih zakona preuranjena


Vlada Republike Srpske nema problem sa ukidanjem takozvanog bijelog hljeba, ali iz pravnih razloga konceptualno cijeni da je ovo preuranjeno, izjavila je ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

Da bi se ukinule sve povlastice, kako je to predviđeno Nacrtom zakona o izmjenama Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Rešićeva kaže da bi trebalo napraviti određene izmjene u devet zakona.

Ona je pojasnila da bi se određene izmjene odnosile u ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Zakonu o Vladi Republike Srppske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008), Zakonu o pravima i obavezama narodnih poslanika, Zakonu o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 117/2011 i 37/2012), Zakonu o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012 i 15/2016), Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016), kao i Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 73/2008 i 52/2014).

Kada je riječ o Nacrtu zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, Rešićeva je rekla da je potrebno izvršiti određene izmjene u Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 101/2004, 42/2005, 118/2005 i 98/2013) i Zakonu o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2005 i 98/2013).

Rešićeva je podsjetila da je Republika Srpska još 2007.godine uvela potpuno drugačije restrikcije u odnosu na sve ostale nivoe vlasti u BiH, tako da "bijeli hljeb" u Srpskoj traje šest mjeseci, dok na nivou BiH i Federaciji BiH traje 12 mjeseci.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, kojim je predviđeno ukudanje "bijelog hljeba" za izabrana lica u državnim organima i za funkcionere lokalne samouprave.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 12.4.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772