Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

APIF OVLAŠTEN DA IZDAJE POTVRDE ZA STARU DEVIZNU ŠTEDNJU REPUBLIKE SRBIJE

13.03.2017.


Zaključkom Vlade Republike Srpske, koji je nakon razmatranja Informacije o presudi Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Ališić i drugi, usvojen na 49. radno-konsultativnoj sjednici, ovlaštena je Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) da organizuje izdavanje odgovarajućih potvrda građanima koji imaju potraživanja po osnovu stare devizne štednje od Republike Srbije. Takođe, Zaključkom je preporučeno da se pomenuta usluga, koja je potrebna za prijavljivanje potraživanja Javnoj upravi za dug Srbije, vrši bez naknade.

Navedeno ovlašćenje Vlada je izdala kako bi građani mogli dokazati da stara devizna štednja položena do 27. aprila 1992. godine, u bankama čije je sjedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ, nije korištena u procesu privatizacije, niti je mogla biti isplaćena licima po bilo kom osnovu.

Ministarstvo finansija Republike Srbije, odnosno Uprava za javni dug, objavila je u sredstvima javnog informisanja 23.02.2017. godine Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje koju mogu podnijeti štediše u roku od godinu dana od objavljivanja javnog poziva.

Imajući u vidu da je u Pozivu zahtijevano dostavljanje dvije vrste potvrda, Vlada Republike Srpske je hitno djelovala kako bi građani mogli nesmetano da prijave potraživanje.

Prvom potvrdom nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu stare devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republike SFRJ.

Drugom potvrdom nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ, se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu stare devizne štednje koja nije bila položena na njihovoj teritoriji, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ u kojima je imao prebivalište tokom proteklog perioda.

Vlasnici stare devizne štednje, koja je u nadležnosti Republike Srbije prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrda treba da jasno istaknu u kojoj banci i u kojem mjestu je stara devizna štednja bila deponovana (ukoliko je moguće da prikažu i broj štedne partije), te da istaknu na čije ime je stara devizna štednja bila položena.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 10.03.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772