Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA U BANKAMA BIH: RS ne podržava Prijedlog zakona, jer je njime predviđeno da rad banaka u RS nadgleda Agencija za osiguranje depozita BiH

13.03.2017.


Na pomolu je novi pokušaj prenosa nadležnosti. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predviđeno je da rad banaka u Republici Srpskoj nadgleda Agencija za osiguranje depozita BiH.

Prema dosadašnjem Zakonu o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 20/2002, 18/2005, 100/2008, 75/2009 i 58/2013), ovu funkciju imaju entitetske agencije za bankarstvo. Primjedbe iz Republike Srpske na ovako izmijenjen zakon u potpunosti su ignorisane i Prijedlog zakona je u Parlament BiH upućen bez uvažavanja sugestija ministra finansija Zorana Tegeltije.

 Agencija za osiguranje depozita BiH kontinuirano će nadgledati poslovanje banaka članica, a nadgledanje će se obavljati u skladu sa standardima kvaliteta koje propisuje Upravni odbor Agencije – navodi se u članu pet Prijedloga zakona, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH. Iz resornog ministarstva Srpske poručuju – ovo je nemušt način utvrđivanja nadležnosti Agencije BiH, tako što se zadire u entitetsku nadležnost.

"Da budem preciznija, radi se o utvrđivanju nadležnosti Agencije da nadzire kvalitet poslovanja banaka i nadležnost za izricanje prekršajnih kazni u neispunjenju standarda kvaliteta, pri čemu sam zakon ne utvrđuje šta su to standardi kvaliteta, već ovo pitanje prepušta UO Agencije. Prema našem mišljenju... sama Agencija predstavlja mrežu osiguranja depozita, ali nikako nije i ne može biti organ u nadzoru poslovanja bankarskog sektora", rekla je Snježana Rudić, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske.

 Na Prijedlog zakona, ministar finansija Srpske i član UO Agencije za osiguranje depozita BiH Zoran Tegeltija iznio je primjedbe na sjednici Odbora, ali nijedna njegova sugestija nije usvojena. U svom Mišljenju ukazuje da je predloženi zakon u suprotnosti sa Zakonom o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017) usvojenim u decembru prošle godine, a pojedine odredbe sadrže elemente prenosa nadležnosti.

"U postupku restrukturisanja banaka utvrđen je sadržaj mišljenja kojeg Agencija za osiguranje depozita BiH daje u ovom postupku. Predloženi sadržaj mišljenja prevazilazi nadležnosti Agencije za osiguranje depozita BiH i isto je nužno usaglasiti sa Zakonom o bankama RS. Naknada gubitaka koje povjerioci iz postupka restrukturisanja mogu zahtijevati, nije usaglašena sa odredbama entitetskih zakona o bankama", naveo je ministar finansija Republike Srpske, Zoran Tegeltija.

Predsjednik Republike Srpske odbija bilo kakvu mogućnost prenosa nadležnosti.

"Ne može, to se neće desiti, ne znam odakle to i ko je dao bilo kakvu saglasnost! Apsolutno Agencija za bankarstvo ostaje dio naših nadležnosti i nema dogovora o prenosu niti se može dogovoriti. Ako postoje spekulacije o tome ili pokušaj te vrste, to će biti odbijeno", istakao je predsjednik Republike Srpske.


Izvor: Vebsajt RTRS, 11.03.2017.

Naslov: Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija