Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U REPUBLICI SRPSKOJ: Propisano je da se nakon završenog devetog razreda vrši provjera učeničkih postignuća – mala matura, pisanim putem – rješavanjem testova, a programom male mature se određuju nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, te da malu maturu sprovodi Republički pedagoški zavod

13.02.2017.


Narodna skupštiuna Republike Srpske usvojila je Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, koji donosi niz rješenja kojatreba da doprinesu unapređenju kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Predložena su rješenja koja doprinose da učenik bude aktivan subjekt vaspitno-obrazovnog procesa, sa kojim rade dobro osposobljeni i kompetentni nastavnici i stručni saradnici. Po prvi put su definisani ishodi osnovnog vaspitanja i obrazovanja koji opisuju šta učenik treba da zna, razumije i može obavljati na osnovu završenog procesa učenja u ovom nivou obrazovanja, definisanog kroz znanje, vještine i kompetencije.

Propisano je da se nakon završenog devetog razreda vrši provjera učeničkih postignuća – mala matura, pisanim putem – rješavanjem testova, a programom male mature se određuju nastavni predmeti iz kojih učenici rješavaju testove, te da malu maturu sprovodi Republički pedagoški zavod.

Propisana je obaveza škole da prati interesovanje i sklonost učenika, odnosno podstiče profesionalu orijentaciju učenika, usmjerava ga za upis u srednju školu i na taj način se učenik lakše opredjeljuje za svoje prvo zanimanje.

Takođe, propisano je vaspitanje i obrazovanje djece s posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama po individualnim obrazovnim programima, angažovanje lica - asistenta kao podrška učeniku sa smetnjama u razvoju i tima za podršku nadarenim i talentovanim učenicima.

Predloženim odredbama unapređuje se i rad sa nadarenim i talentovanim učenicima. Planirano je formiranje tima za podršku koji promoviše značaj rada sa nadarenim i talentovanim učenicima i koji sarađuje sa različitim institucijama i organizacijama koje mogu pružiti podršku nadarenim i talentovanim učenicima.

Na ovaj način, i uz primjenu individualnih obrazovnih programa za darovite i talentovane, ovim učenicima će se omogućiti kvalitetniji rad i bolje napredovanje tokom školovanja.

Propisan je način sprovođenja samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada škole. Predviđeno je da škole donose razvojne planove čijom primjenom će se znatno poboljšati kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa u smislu dugoročnog planiranja i vrednovanja rada škole.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 11.02.2017.

Naslov: Redakcija

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772