Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno više zakona, te Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske, i nacrti zakona o vještacima i o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Nastavak sjednice 14. februara 2017. godine

13.02.2017.


U prvom dijelu 16. redovne sjednice poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su:

  • Izvještaj Republičke komisije za sprovođenje referenduma o Danu Republike,
  • Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji – po hitnom postupku,
  • Zakon o željeznicama,
  • Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj,
  • Zakon o hrani,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti,
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Narodna skupština ponovo je donijela i Odluku o konstatovanju rezultata referenduma održanog 25. septembra 2016. godine i Odluku o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma.

Posebnom Odlukom Narodna skupština je ovlastila Republičku komisiju u dijelu koji se odnosi na učešće u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine do okončanja navedene apelacije, te Zaključak kojim se Vlada Republike Srpske obavezuje da obezbijedi sredstva i pruži punu pravnu zaštitu i podršku članovima Republičke komisije u eventualnim sudskim procesima.

Poslanici su usvojili Nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske koji je upućen u javnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 90 dana.

Poslanici su usvojili i Nacrt zakona o vještacima, te Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju koji se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Narodni poslanici će 16. redovnu sjednicu nastaviti u utorak, 14. februara u 10.00 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 16. redovne sjednice:

12. Nacrt zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

13. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

14. Nacrt zakona o rudarstvu;

15. Nacrt zakona o Nacionalnom parku "Drina";

16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;

17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

18. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenim komorama;

19. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

20. Prijedlog strategije transporta Republike Srpske za period 2016 – 2030. godina;

21. Nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017 – 2021. godine – "Znanje za razvoj";

22. Nacrt strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017 – 2026.;

23. Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine;

24. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2017. godinu;

25. Izvještaj Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova o poslovanju za 2015. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;

26. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu;

27. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;

28. Informacija o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;

29. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine, 09.02.2017.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija