Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ISPLATA DRUGE TRANŠE IZ PROŠIRENOG ARANŽMANA SA MMF-OM USLOVLJENA IMPLEMENTACIJOM PRIHVAĆENIH MJERA: Kada je riječ o mjerama koje treba da budu ispunjene tu su kontrola zapošljavanja, te povećanje akcize na naftne proizvode uključujući tečni naftni gas i biogorivo za 15 feninga po litru

13.01.2017.


Kašnjenje vlasti u BiH u ispunjavanju definisanih mjera prolongiraće isplatu druge tranše iz proširenog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), rekao je rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Francisko Parodi.

Naglasio je da druga tranša treba da iznosi oko 155 miliona KM, a po uhodanom ključu dvije trećine novca pripadaju FBiH, a jedna Srpskoj.

- Razmatranje prvog pregleda u vezi sa proširenim aranžmanom MMF-a nije na rasporedu sastanaka Izvršnog odbora ove finansijske institucije. MMF će preporučiti zaključenje prvog pregleda onda kada vlasti implementiraju niz mjera koje su dogovorene u novembru prošle godine - naveo je Parodi.

Iako nema roka za zaključenje prvog pregleda, Parodi ističe da je u interesu vlasti u BiH da to bude učinjeno što prije jer kašnjenje u primjeni mjera dovode do prolongiranja u isplati druge tranše. Kada je riječ o mjerama koje treba da budu ispunjene da bi bila odobrena druga tranša, Parodi je naveo da su se vlasti obavezale na primjenu kredibilnog seta mjera koje ne samo da će rezultirati puštanjem druge tranše, već biti i od koristi za BiH i pomoći povećanju privrednog rasta i stvaranju radnih mjesta.

- Entiteti i institucije BiH su usvojili budžete za 2017. godinu koji su u potpunosti isfinansirani, povećavaju efektivnost vlasti i preusmjeravaju resurse od tekuće potrošnje ka javnim investicijama u infrastrukturu. Ovi budžeti imaju i stroga ograničenja na ukupne izdatke za plate, jer u srednjem roku ova potrošnja treba biti manja kako bi bilo oslobođeno više resursa za investicije. Pored toga, institucije BiH su se obavezale da usvoje odluku koja nameće dalje kontrole na zapošljavanje - naglasio je Parodi.

Na listi zadataka je i povećanje akcize na naftne proizvode uključujući tečni naftni gas i biogorivo za 15 feninga po litru. Dodatni prihodi bi bili usmjereni ka entitetskim fondovima za autoputeve i puteve kako bi se obezbijedilo dodatno finansiranje za gradnju autoputeva, koji predstavljaju najveće projekte javnih investicija u zemlji i važni su za podsticanje privrednog rasta.

Naglasio je i da vlasti FBiH treba da potpišu ugovore sa međunarodnim savjetnicima za sprovođenje operativne i finansijske dubinske analize za telekomunikacione kompanije "BH Telekom" i "HT Mostar" s ciljem restrukturiranja ili prodaje akcija s krajnjim ciljem poboljšanja efikasnosti i profitabilnosti.

Kada je riječ o Srpskoj, Parodi je podsjetio da su Vlada i Narodna skupština RS usvojili izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit čime je postignuto usaglašavanje sa Zakonom o porezu na dobit u FBiH.

- Vlasti su se obavezale i na usvajanje novih entitetskih zakona o bankama, izmjena i dopuna entitetskih zakona o agencijama za bankarstvo, te izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita. Ovo je veoma ambiciozan poduhvat i zadovoljan sam što je Narodna skupština RS već usvojila novi Zakon o bankama i izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo RS. Očekujemo da će parlamenti FBiH i BiH u narednim sedmicama usvojiti pravna akta koja se na njih odnose. Ovaj cjelokupan set zakonske regulative će voditi ka modernijem bankarskom sektoru, i što je najvažnije, sigurnijim bankama. Jači finansijski sektor ne samo da će nastaviti da gradi povjerenje stanovništva u deponovanje novca u bankama, nego će podržati i aktivnosti privatnog sektora i preduzetništvo - naveo je Parodi.

Zajednički imenilac svih definisanih mjera je, ističe, Parodi, dugoročna korist kroz jačanje ekonomije i kreiranje uslova za nova radna mjesta.

Jedna od najtežih mjera koje treba da budu sprovedene je povećanje akciza. Iako je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje predložio da budu povećane akcize na gorivo i bezalkoholna pića, pivo i prirodne rakije Savjet ministara BiH je srezao taj paket i ograničio ga samo na gorivo. Prihod od rasta akciza na bezalkoholna pića, pivo i prirodne rakije trebalo je da ide entitetskim fondovima za reformu zdravstva.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Marijana Miljić, 12.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772