Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA: Javni poziv za 21. emisiju obveznica

13.01.2017.


Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2017) i Odlukom o dvadeset prvoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 2/2017) Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za upis i uplatu dvadeset prve emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Republike Srpske.

2. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske - Odluka o dvadeset prvoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, broj: 04/1-012-2-1/17 od 10.01.2017. godine, osnovni elementi emisije su:

• Emitent: Republika Srpska;

• Opis emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;

• Broj hartija od vrijednosti: 25.000;

• Valuta: konvertibilna marka;

• Valutna klauzula: Evro;

• Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti: 1.000 KM;

• Planirani iznos emisije: 25.000.000,00 KM;

• ISIN broj: BA100RSBDOZ3;

• Datum aukcije: 25.01.2017. godine;

• Kamatna stopa: fiksna 3,25% na godišnjem nivou;

• Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću (po isteku roka od tri godine od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);

• Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

3. Unos kupovnih naloga:

• 25.01.2017. godine, u periodu od 8:30 do 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi ("random time");

• Mjesto upisa: upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.

 

4. Unos prodajnog naloga i zaključivanje posla:

• Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 25.01.2017. godine u periodu od 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena ("random time") do 12:00 časova;

• Poslovi se zaključuju 25.01.2017. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.

5. Period nakon aukcije:

• Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 25.01.2017. godine;

• Kupovni nalozi se unose 26.01.2017. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 25.01.2017. godine;

• Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 26.01.2017. godine u 12:00 časova.

6. Uplata i registracija:

• Datum uplate: do 27.01.2017. godine, najkasnije do 10 časova;

• Uplata: kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka, broj računa: 551-790-22205350-32;

• Datum registracije hartije od vrijednosti: poslije uplata i podnošenja zahtjeva za registraciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, 27.01.2017. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

 7. Dospijeće:

• Rok dospijeća: tri godina;

• Datum dospijeća: 27.01.2020. godine.

8. Prijevremeni otkup:

• Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup.

9. Ostale informacije:

• Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije je Ministar finansija dr Zoran Tegeltija;

• Više informacija o obveznicama Republike Srpske, moguće je dobiti kod Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, na telefone 051/339-135 i 051/339-126 ili putem e-maila: m.cendic@mf.vladars.net i b.smiljic@mf.vladars.net.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 11.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772