Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O PENZIJSKO INVALIDSKOM OSIGURANJU: Propisuje se novi bodovni sistem za obračun visine starosnih penzija. Zadržana su postojeća pravila iz PIO-a za starosnu invalidsku penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža. Uvedena je mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja

13.01.2017.


Prijedlog zakona o penzijsko invalidskom osiguranju propisuje novi bodovni sistem za obračun visine starosnih penzija, rečeno jeDomu naroda parlamenta Federacije BIH  gdje se nalazi ovaj akt.

Prijedlog zakona, utemeljen je na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, i prema mišljenju resornog ministra, trebao bi omogućiti pravičniji penzioni sistem.

Budući da je sadašnji sistem bodovanja penzija, sistem koeficijenta, koji ima stalne valorizacije, Vlada Federacije BiH predložila je novi sistem bodovanja penzije.

 – Bodovna formula je pravedniji sistem. To znači da će osoba koja svake godine prima određenu platu a koja je u visini prosječne plate, dobiti za tu godinu jedan bod. Ti lični bodovi množe se s opštim bodom 13,6. Na taj način osoba s prosječnom platom od 830 KM, koju je ostvarila tokom 40 godina, imati penziju oko 544 KM – ukazao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zadržana su postojeća pravila iz PIO-a za starosnu invalidsku penziju i prijevremenu penziju i nije došlo do povećanja potrebnih godina života niti penzijskog staža. Uvedena je mogućnosti ostvarenja prava sa 65 godina života i 15 godina staža osiguranja – istakao je Drljača.

Zakon će osobi izabranoj na javnu funkciju, koja za istu ostvaruje novčanu naknadu, omogućiti preračun staža osiguranja prema ostvarenoj naknadi za koju je uplaćen odgovarajući doprinos za PIO.

Odredbama novog Zakona reguliše se prijevremeno penzionisanje za žene i muškarce na način da se propisuje najmanji broj godina i penzijskog staža potrebnih za ostvarivanje prava za prijevremenu penziju.

U praksi to znači da novi zakon predviđa sljedeće:

Za muškarce – u 2017. godini 61 godina života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 61 godina i šest mjeseci života i 36 godina staža osiguranja…

Za žene – u 2017. godini 56 godina života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, zatim u 2018. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godina staža osiguranja…

 – Svake naredne godine oba uvjeta (godine života i penzijskog staža) za žene i muškarce se povećavaju za po šest mjeseci – obrazložio je Drljača.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 12.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772