Zastava Srbije

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU FBIH: VSTV navodi da do obezbjeđenja ustavnih garancija nezavisnosti pravosuđa i VSTV-a, Zakon u dijelu sastava i nadležnosti te izbora članova Vijeća ne bi trebalo mijenjati

13.01.2017.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće /VSTV/ BiH smatra da bi otvaranje pitanja sastava i izbora članova VSTV-a, te njegove nadležnosti na način kako to sada predlažu politički faktori moglo dovesti u pitanje temelje nezavisnosti pravosuđa u BiH.

Povodom najavljene parlamentarne rasprave o reformi pravosudnog sistema, a u kontekstu izjava pojedinih političkih aktera u odnosu na VSTSV BiH, je zaključeno da do obezbjeđenja ustavnih garancija nezavisnosti pravosuđa i VSTV-a BiH, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 41/2002), u dijelu sastava i nadležnosti te izbora članova Vijeća ne bi trebalo mijenjati.

VSTV BiH podsjeća sve političke aktere u BiH, te nosioce izvršne i zakonodavne vlasti da prilikom svake rasprave o reformi pravosuđa imaju u vidu potrebu očuvanja demokratskog principa podjele vlasti i nezavisnog pravosuđa na čelu sa VSTS-om BiH kao jedinog garanta nezavisnog pravosuđa u BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 12.01.2017.