Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika

13.01.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je, 12. januara 2016. godine, na 107. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o kapitalnim projektima i drugim investicijama u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2016. godinu.

Ukupne investicije u 2016. godini, iznosile su 89.782.435,11 KM i to :

- Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske - 3.688.013,32 KM;

- Donacije - 2.398.451,46 KM;

- Projekat "Rekonstrukcija i opremanje Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka" - 67.472.999,70 KM;

- Projekat Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP AF) kredit Svjetske banke - 7.279.854,15 KM;

- Projekat "Modernizacija bolnica u BiH- Faza 3", kredit Republike Koreja - 202.002,00 KM;

- Projekat "Izgradnje i opremanja Centralnog dijela južnog krila Centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka" - 3.031.675,25 KM;

- Projekat opremanja Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac - 127.975,24 KM;

- Projekat rekonstrukcije, adaptacije i sanacije JZU Bolnica SARAJEVO - 1.323.876,00KM

- ostali projekti u iznosu od 4.257.588,00KM - odnose se na sredstva koja se realizuju kroz projekte u oblasti zdravstva:

o Projekat"Mentalnog zdravlja u BiH"-faza 2;

o "Jačanje DOTS strategije i unapređenja programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini";

o Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja;

o Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini;

o Projekat Univerzalni pristup populacijama pod povećanim rizikom za HIV/AIDS u Bosni i Hercegovini;

o Projekat "Diabetes mellitus 2015";

o "Diabetes mellitus 2016".

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 472.093,81 KM, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 251 radnika iz 38 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Fondu PIO Republike Srpske se raspoređuju sredstva u iznosu od 230.799,64 KM, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 35 radnika iz 29 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS do 30.06.2016. godine, skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-232/16 od 4.02.2016. godine), a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" se raspoređuju sredstva u iznosu od 241.294,17 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju: Centar za medicinska istraživanja i razvoj zdravstvene zaštite d.o.o. iz Banja Luke, Fabrika za proizvodnju žice a.d. iz Novog Goražda, SOKO FTS a.d. iz Ljubinja, "Trudbenik" a.d. iz Doboja, "Soko Guma" a.d. iz Ljubinja, "Igrište" a.d. iz Vlasenice, JU Centar za kulturu i sport iz Vlasenice, Vodoprivreda Drina a.d. iz Zvornika, JP "Vodovod i kanalizacija" iz Rogatice, a za koje će doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje biti izmiren u narednom periodu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Analizu stanja u "Željeznicama Republike Srpske" i zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj da, u saradnji sa Svjetskom bankom, ubrzaju proces restrukturiranja.

"Željeznice Republike Srpske" su, na osnovu analize Svjetske banke, pripremile analizu stanja u ŽRS sa prijedlogom restruktuiranja kojim se predviđa vlasničko restrukturiranje sa ciljem stvaranja jednočlanog akcionarskog društva, vlasništva Republike Srpske kako bi se upravljanje društvom pojednostavilo i stvaranje pretpostavke za organizaciono restrukturiranje.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava JU ergela "Vučijak" Prnjavor, za podršku razvoja konjarstva– podrška ergelama od javnog interesa za Republiku Srpsku, za period 01.08. - 31.12.2016. godina, u iznosu od 150.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke obezbijediće se sa pozicije subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u okviru Agencije za agrarna plaćanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava, za period 01.01-31.12.2016. godine, u ukupnom iznosu od 1.271.020,00 KM.

Sredstva iz odluke raspoređuju se na sljedeći način: subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova - 1.015.000,00 KM; grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice - 3.000,00 KM; grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih - 24.500,00 KM; grantovi za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja - 30.000,00 KM; grantovi sportskim organizacijama - 125.000,00 KM; grant za projekat Male olimpijske igre - 10.520,00 KM; grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS - 25.500,00 KM i grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH - 37.500,00 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o važećim propisima Republike Srpske koji propisuju tehničke i druge zahtjeve za proizvode i usluge i utvrdila Listu od ukupno 1661 propisa koji će biti osnova za formiranje sveukupnog Registra važećih propisa Repubike Srpske koji propisuju tehničke i druge zahtjeve, što je i jedna od preporuka Evropske komisije data u Izvještaju o BiH za 2016. godinu. Uspostavljanje Registra i prateće Notifikacione tačke za propise Republike Srpske koji su u pripremi, a odnose se na plasiranje robe i usluga na tržište, izuzetno je značajna aktivnost u smislu ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja EU i zahtjeva Poglavlja 1 – Slobodan protok roba, ali i obaveza utvrđenih CEFTA sporazumom i onih koje se tiču budućeg članstva u STO.

Pored toga, utvrđena je i Lista od 619 propisa Republike Srpske za koje su nadležne institucije utvrdile da se više ne primjenjuju u Republici Srpskoj i ne treba ih zamijeniti nekim novim propisom, odnosno propise koji su zamijenjeni novim propisima Republike Srpske, ali njima nisu stavljeni van snage, odnosno van primjene. Radi se o propisima za koje je Evropska komisija u svojim izvještajima o BiH za 2015. i 2016. godinu navela da su "protivrječni" i da se mora započeti njihovo stavljanje van snage.

Vlada Republike Srpske zadužila je rukovodioce i sekretare Radnih grupa za izradu odgovora na Upitnik Evropske komisije da na osnovu odgovora na potencijalna pitanja iz Upitnika Evropske ažuriraju tokom procesa davanja zvaničnih odgovora na Upitnik Evropske komisije, i da ažurirane liste redovno dostavljaju Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju radi formiranja konačne liste propisa Republike Srpske koje će prevedene na engleski jezik biti potrebno dostaviti uz odgovore na Upitnik Evropske komisije.

Usvojene su informacije o održanim prvim sastancima pododbora u sastavu Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH i to: Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju (uključujući javno zdravstvo i zaštitu potrošača), Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj i Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost. Usvojena je Informacija o drugoj fazi konsultacija u procesu revidiranja Indikativnog strateškog dokumenta za BiH za period 2018-2020 godina.

Zaduženi su republički organi uprave da preduzmu aktivnosti u pravcu identifikacije propisa iz svoje nadležnosti koji uređuju sektor slobodnog pružanja usluga, te da Listu takvih propisa dostave Ministarstvu za ekonomske odnsoe i regionalnu saradnju. Pored toga, odlučeno je da se pristupi formiranju Koordinacionog tijela za slobodno pružanje usluga u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske imenovala je predstavnike Republike Srpske koji će uzeti učešće na prvom sastanku Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, koji će se održati u Banjoj Luci 9. februara 2017. godine, kao i predstavnike Republike Srpske koji će uzeti učešće na prvom sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 12.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772