Zastava Srbije

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM I FEDERALNA UPRAVA POLICIJE USPOSTAVILI SARADNJU

12.12.2023.


U prostorijama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u Sarajevu je potpisan memorandum o saradnji sa Federalnom upravom policije.

Memorandum o saradnji koji su danas potpisali v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić i direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić predstavlja nastavak aktivnosti ove dvije agencije u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa financijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Osim toga, ovim memorandumom obuhvaćeno je i uspostavljanje efikasnije međusobne saradnje iz drugih zakonom utvrđenih nadležnosti Agencije i Uprave policije.

Također, osim oblasti stručnih edukacija, ovaj memorandum podrazumijeva saradnju agencija u vršenju analiza pravnog okvira i drugih pitanja vezanih za provođenje zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Jedna od stavki Memoranduma odnosi se na razmjenu podataka u svrhu sačinjavanja procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela, kao i razmjenu drugih informacija i podataka o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Emir Bašić, v.d. direktor Agencije i Vahidin Munjić, direktor Uprave policije iskazali su zadovoljstvo zbog potpisanog memoranduma čime se formalizuje institucionalna saradnja između dvije agencije, navodeći jasno zajedničko opredjeljenje za nastavak jačanja kapaciteta u oblasti primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje ovog dokumenta uoči 9. decembra - Svjetskog dana borbe protiv korupcije u skladu je sa Peer Review preporukama u sklopu evropskih integracija Bosne i Hercegovine kojima se preporučuje jačanje saradnje između agencija za provedbu zakona i tužilaštava, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou u okviru jačanja prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, kazao je Bašić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 08.12.2023.

Naslov: Redakcija