Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RS: Propisana obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija

12.12.2019.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, radi potrebe daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja, dogradnje i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u toj oblasti s ciljem lakše i potpunije primjene u praksi.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Zoran Babić rekao je, obrazlažući ovaj nacrt zakona u Narodnoj skupštini, da je njime propisana obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija.

On je istakao da se predloženim izmjenama uvodi odredba da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara /koji pružaju usluge trećim licima putem registrovane djelatnosti/ mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo.

"Navedenim izmjenama pristupilo se u cilju postizanja boljeg kvaliteta pružanja računovodstvenih usluga", rekao je Babić.

On je dodao da cilj nacrta izmjena ovog zakona nije bio da se ugrožava bilo čiji rad, pa ni sertifikovanih računovodstvenih tehničara.

"Pokušaj je bio da uozbiljimo profesiju u oblasti računovodstva i da na viši nivo podignemo rad profesionalnih agencija koje pružaju računovodstvene usluge trećim licima", rekao je Babić.

U obrazloženju ovog nacrta zakona navodi se da su za razliku od dosadašnjeg zakonskog rješenja detaljnije utvrđeni uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima, koje se izdaju na period od tri godine i mogu se obnoviti na njihov zahtjev.

"Privredno društvo za reviziju obavezno je da se osigura od rizika odgovornosti za štetu koju može da prouzrokuje prilikom obavljanja profesionalne djelatnosti za koju je registrovano, tako da se predlaganjem ovakvog rješenja obezbjeđuje veća sigurnost i kvalitet usluge prilikom vršenja revizije", navodi se u obrazloženju.

Ovim zakonom detaljnije se uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora.

"Nadzor nad radom društva za reviziju i ovlašćenih revizora obavljaju ovlašćena lica Ministarstva finansija, po posebnom ovlašćenju ministra za vođenje postupka i donošenja rješenja, a koja su nezavisna u odnosu na subjekte nadzora i ispunjavaju propisane uslove", navodi se u tekstu ovog zakona.

Zakonom su proširene nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske koji će, pored do sada propisanih nadležnosti, razmatrati plan nadzora i izvještaje o sprovedenom nadzoru nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora kojeg sprovodi Ministarstvo, zatim opšta akta profesionalnog udruženja, godišnji izvještaj o radu i stanju u oblasti računovodstva i revizije koje priprema profesionalno udruženje, te davati mišljenja i prijedloge na godišnji plan kontinuirane edukacije koju sprovodi profesionalno udruženje.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić rekla je da je cilj uvođenja odredbi da lica sa stečenim zvanjem sertifikovanog računovodstvenog tehničara mogu da potpisuju finansijske izvještaje samo za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo bio postizanje većeg kvaliteta u ovoj oblasti, ali da će to, ipak, suziti djelovanje ovih tehničara.

Nacrt zakona je upućen u stručnu raspravu u trajanju od 60 dana.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 06.12.2019.

Izvod iz vijestii, Naslov: Redakcija