Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NOVI ZAKONI O SUDOVIMA I VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BIH TOKOM 2020. GODINE

12.12.2019.


Predstavnici EU očekuju da će sljedeće godine biti završeni prijedlozi novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i zakona o sudovima u BiH, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara nakon četvrtog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost u Briselu.

U saopštenju se navodi da predstavnici EU ohrabruju vlasti u BiH da što prije usvoje revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Nakon predstavljanja glavnih nalaza nezavisnog ekspertskog izvještaja o poboljšanju vladavine prava u BiH, članovi delegacije EU su na sastanku u Briselu istakli da će izvještaj pomoći da se reforma pravosuđa sprovodi u pravom smjeru i izrazili spremnost da podrže sve aspekte primjene preporuka.

Iz DEI ističu da su članovi delegacije EU pozvali i na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina.

Predstavnici Evropske komisije su tražili da bude ubrzana priprema nove Strategije borbe protiv korupcije za period 2020-2024. godina.

Naglasili su značaj uspostavljanja institucionalnog okvira i profesionalizacije tijela za borbu protiv korupcije, a kao pozitivan primjer je naveden Kanton Sarajevo.

Od novih vlasti se očekuje sveobuhvatan pristup i preuzimanje odgovornosti za izradu strateških dokumenata za unapređenje i ostvarivanje ljudskih prava.

Pozdravljena je odluka Ustavnog suda BiH o ukidanju smrtne kazne u Republici Srpskoj.

Evropska unija je spremna da pruži tehničku pomoć u procesu usklađivanja zakonodavstva u BiH sa evropskim standardima u oblasti slobode pristupa informacijama i slobode okupljanja i udruživanja.

Predstavnici delegacije BiH su, između ostalog, izvijestili o sprovođenju Akcionog plana za ravnopravnost polova, te izmjenama i dopunama propisa o sprečavanju i zaštiti od rodnog nasilja.

Istaknuto je da je za Evropsku komisiju zaštita ranjivih grupa veoma važna, te da fokus djelovanja u BiH treba da bude na dosljednoj primjeni zakona.

Članovi delegacije BiH su upozorili da je zbog ogromnog priliva migranata situacija u BiH teška.

Predstavnici delegacije EU su apelovali da se, zbog prijetnje humanitarnom katastrofom, situacija mora urgentno rješavati, te je naglašeno da su sredstva obezbijeđena, kao i stručna pomoć eksperata.

Razgovarano je i o sprovođenju Strategije za integrisano upravljanje granicama i viznoj politici, a tokom sastanka je bilo riječi i primjeni strategije za borbu protiv organizovanog kriminala, sajber krimala, trgovini ljudima, oružjem, saradnji u borbi protiv droge i zaštiti svjedoka.

Četvrtim sastankom Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost u Briselu kopredsjedavali su šef Odjeljenja za Albaniju i BiH Generalnog direktorata za politiku susjedstva i strategiju proširenja Evropske komisije Mikela Matuela i predstavnik Ministarstva bezbjednosti BiH Igor Golijanin.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 06.12.2019.

Naslov: Redakcija