Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OMBUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA: Najčešće žalbe građana na rad sudova i tužilaštava

12.12.2017.


Građani BiH ombudsmanima za ljudska prava za deset mjeseci ove godine najčešće su se žalili na postupanje organa pravosuđa, prije svega na rad sudova i tužilaštava, te na rad i funkcionisanje organa uprave.

Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović rekao je da je značajan broj predmeta u kojima je odgovoran organ poslodavac, odnosno gdje se radi o žalbama na povrede prava iz radnih odnosa, mobing, prijem u radni odnos i slično, te da je veliki broj registrovanih predmeta u kojima su povrijeđena prava djece.

"Prema podacima za deset mjeseci ove godine, raste broj žalbi registrovanih u našoj instituciji, u odnosu na prošlu i prethodne godine", istakao je Mitrović povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Mitrović je naveo da je u mnogim segmentima evidentan napredak u poštovanju ljudskih prava u BiH, ali da se mora imati u vidu ono što se redovno dešava u BiH, a što pravna nauka naziva raskorakom između normativnog i stvarnog.

On je objasnio da su mnoga životna pitanja građana koja se tiču njihovih prava normativno uređena, da postoji zakonodavni okvir, ali da problem nastaje u stvarnosti i realizaciji, a ona se tiče nespremnosti da se ono što je zakonodavac uredio u stvarnosti i realizuje.

"Značajni pomaci su ostvareni u oblasti slobodnog pristupa informacijama, zatim ostvarivanju prava osuđenika/pritvorenika, a značajno su poboljšana i prava osoba sa invaliditetom", naglasio je Mitrović.

On je dodao da su prava manjina uređena ustavima i zakonima, da je kod velikog broja sudova stanje rješavanja predmeta u smislu poštovanja rokova značajno poboljšano, kao i da nema žalbi koje se odnose na rad pojedinih republičkih i opštinskih organa uprave.

Prema Mitrovićevim riječima, ako se posmatra broj žalbi i obraćanja građana koje registruje institucija Ombudsmana svake godine, onda su građani i te kako svjesni svojih prava.

"Kad ovo kažem, treba imati u vidu da smo za jedanaest mjeseci 2017. godine registrovali 2.957 žalbi, odnosno više od 12.000 obraćanja građana", naveo je Mitrović.

Mitrović je precizirao da se od ukupnog broja žalbi ove godine 594 žalbe odnose na sudove, 396 na organe uprave, 310 na oblast radnih odnosa, 226 žalbi tiče se pristupa informacijama, 162 se odnose na prava djeteta, te isto toliko na diskriminaciju.

Kad je riječ o ljudskim pravima, Mitrović tvrdi da je BiH u nekim oblastima ispred zemalja regiona ili standarda EU za šta su primjer uslovi u pojedinim zatvorima u BiH, prije svih u Banjaluci i Orašju, gdje su uslovi čak iznad standarda EU.

"S druge strane, u oblasti ostvarivanja zdravstvene zaštite djece smo ispod tih standarda. Kad ovo kažem, treba imati u vidu da je zdravstvena zaštita u nadležnosti entiteta, odnosno kantona u Federaciji BiH, pa je čest slučaj da je određeno pravo predviđeno propisima jednog kantona, dok u drugom to nije slučaj i uopšte se ne ostvaruje", istakao je Mitrović.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 09.12.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772