Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Nisu usvojene 22 tačke dnevnog reda

12.11.2021.


Vijeće ministara BiH na 44. sjednici, u drugom krugu glasanja, nije usvojilo 22 tačke dnevnog reda o kojima se izjašnjavalo na prethodnoj sjednici, jer su predstavnici Republike Srpske i glasali protiv.

Uz tri glasa ZA i četiri PROTIV, u drugom krugu glasanja, nisu usvojeni:

 • Nacrt prijedloga programa javnih investicija /razvojno-investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine 2022. - 2024. godine;
 • Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Libanske Republike o readmisiji osoba koje borave bez dozvola;
 • Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekt unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije;
 • Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o dodatku na plaću zaposlenim u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog uputstva o načinu i postupku podnošenja elektronske prijave kandidata u postupku zapošljavanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
 • Informacija o implementaciji cilja E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 – 2030;
 • Informacija o IPA 2021 državnom programu za Bosnu i Hercegovinu u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći 2021 - 2027 (IPA III);
 • Informacija o održanim obukama iz oblasti javnih nabavki u 2020. godini;
 • Informacija o utrošku sredstava u 2020. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine (PJI/RIP IBiH) 2020 - 2022. godine;
 • Informacija o provođenju zadatka iz Odluke o formiranju Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine - Izrada prijedloga izmjena i dopuna odredbi Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojima će se detaljnije propisati prava i obaveza rukovodioca institucije, u vezi sa utvrđivanjem ciljeva, mjerenjem učinaka i ocjenjivanjem izvršilaca prema postignutim rezultatima;
 • Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu;
 • Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2020. godinu;
 • Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti mikrokreditnoj fondaciji MI-BOSPO Tuzla za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelimično finansiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog odgovora na poslaničku inicijativu Vlatka Glavaša, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Mirjane Marinković Lepić, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Mirjane Marinković Lepić, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 • Informacija o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, 11. novembar 2021. godine;
 • Informacija o održavanju šestog sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, videokonferencija, 18. 11. - 19. 11. 2021. godine.

 O preostalim tačkama predloženog dnevnog reda današnje sjednice, koje su skinute na zahtjev predlagača (zamjenice predsjedavajućeg i ministrice inostranih poslova BiH Bisere Turković i ministra odbrane BiH Sifeta Podžića), Vijeće ministara BiH će se izjasniti naknadno.

Vijeće ministara BiH usvojilo je zapisnike 43. redovne, te 58. i 59. vanredne telefonske sjednice.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 10.11.2021.

Naslov: Redakcija