Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U RS: Svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć

12.11.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima bez obzira na imovinsko stanje predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama. U tom smislu, Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, mora se obezbijediti besplatna pravna pomoć.

Imajući u vidu da su do sada dva puta vršene izmjene i dopune postojećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 120/2008, 89/2013 i 63/2014), te da bi potrebne izmjene prelazile polovinu članova osnovnog teksta zakona pristupilo se izradi i donošenju novog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 7.11.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija