Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA 198. SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

12.10.2018.


Vlada Republike Srpske razmatrala je, na današnjoj 198. redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog kriterijuma i institucija iz kojih će se birati članovi Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991-1995 godine.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa predloženim kriterijima i institucijama iz kojih će se birati članovi Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu od 1991-1995 godine.

U tom smislu prihvaćen je prijedlog Ministarstva pravde Republike Srpske da se za članove Komisije imenuju po dva predstavnika sljedećih institucija: Narodna skupština Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite, Udruženje sudija Republike Srpske, Udruženje tužilaca Republike Srpske, Advokatska komora Republike Srpske, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - studijski program Istorija, (1 član),Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - studijski program Istorija (1 član), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - studijski program Geografija/demografija (1 član), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu - studijski program Geografija/demografija (1 član), Akademija nauka i umjetnosti, međunarodni pravni eksperti.

Kriterijumi za izbor članova Komisije su sljedeći:

a) za sudije i tužioce:

- da je lice imenovano za sudiji/tužioca u sudu/tužilaštvu bilo koje instance i da ima najmanje 5 godina iskustva iz oblasti krivičnog prava i/ili međunarodnog humanitarnog prava;

b) za advokate:

- da je član Advokatske komore Republike Srpske i da ima iskustvo u oblasti krivičnog prava i/ili međunarodnog humanitarnog prava pred domaćim ili međunarodnim sudovima;

v) za lica iz akademske zajednice:

- da ima izbor u zvanje nastavnika (docent, vanredni profesor ili redovni profesor).

g) međunarodni pravni eksperti

- da imaju znanja, iskustva i kompetencije iz oblasti krivičnog prava i/ili međunarodnog humanitarnog prava,

d) za ostala lica visoka stručna sprema 240 ECTS bodova i najmanje 5 godina radnog iskustva po mogućnosti na ovim poslovima

Zaključkom Vlade Republike Srpske zadužuje se Ministarstvo pravde Republike Srpske da se u skladu sa utvrđenim kriterijima neophodnim za imenovanje obrati institucijama navedenim u ovoj informaciji radi konačnog utvrđivanja sastava Komisije.

Zadužuju se Ministarstvo pravde Republike Srpske i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica da obave neophodne konsultacije kako bi se obezbijedio rad međunarodnih pravnih eksperata.

Za izvršenje Zaključka Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2164/18 od 18.08.2018. godine, a u cilju obavljanja kvalitetnih konsultacija, Ministarstvu pravde Republike Srpske utvrđuje se dodatni rok do 90 dana.

Vlada Republike Srpske je razmatrala Prijedlog osnovnih elemenata za organizovanje aukcije za prodaju akcija državnog kapitala u Rudniku željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d.Banja Luka, kao ovlaštenom prodavcu državnog kapitala u preduzećima, na osnovne elemente za organizovanje posebne aukcije za prodaju akcija RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija.

Ovom uredbom bračni supružnici i djeca poginulog ili nestalog borca, oslobađaju se plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju zaprimilo je inicijativu Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske u vezi sa oslobađanjem od plaćanja troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine za bračne supružnike i djecu poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, na način kako je to predviđeno i propisima koji uređuju troškove za polaganje stručnog ispita za rad u organima uprave te za polaganje pravosudnog ispita, a sve u cilju olakšavanja zapošljavanja pomenutih kategorija.

Imajući u vidu o kojim kategorijama lica je riječ, a s obzirom na strateška opredjeljenja Vlade Republike Srpske u oblasti zapošljavanja, ovo ministarstvo je prihvatilo predmetnu inicijativu i pristupilo izradi dopune Uredbe.

S obzirom na to da predmetna Uredba, pored naknada za troškove stručnog ispita iz oblasti ekologije, definiše i troškove za polaganje stručnog ispita iz oblasti uređenja prostora i građenja, dopunom Uredbe pomenuta lica oslobođena su plaćanja naknada za svaku od predviđenih oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa tehnički finalizovanim odgovorima na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za 7 poglavlja pravne tekovine Evropske unije i Političke kriterijume, i to kako slijedi:

- Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika (13 odgovora);

- Poglavlje 9 - Finansijske usluge (16 odgovora);

- Poglavlje 14 - Transportna politika (38 odgovora);

- Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje (43 odgovora);

- Poglavlje 21 - Transevropske mreže (23 odgovora);

- Poglavlje 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom (8 odgovora);

- Poglavlje 31 - Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika (2 odgovora);

- Politički kriterijumi (101 odgovor).

Vlada Republike Srpske je saglasna da se odgovori upute na prevođenje, te zahtjeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara i Direkciju za evropske integracije BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na Plan utroška sredstava za period 01.01 - 31.10.2018. godine, u ukupnom iznosu od 281.114,39 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

- Tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od

4.868,90 KM;

- Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 6.621,70 KM;

- Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 38.951,17 KM;

- Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 230.672,62 KM.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica i Ministarstvo finansija.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 11.10.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772