Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BIH: Kasni odgovaranje na Upitnik Evropske komisije

12.09.2017.


Direkcija za evropske integracije /DEI/ BiH saopštila je da su istekli interni rok za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije u radnim grupama sistema koordinacije, te roka za prijavu na poziv za angažman prevodilaca.

Radne grupe u sistemu koordinacije trenutno dostavljaju izvještaje o tome šta je urađeno na tehničkoj finalizaciji odgovora do okvirnog roka 1. septembra, navodi Direkcija.

"Tehnička finalizacija, između ostalog, podrazumijeva usaglašavanje sadržaja odgovora, metodološko ujednačavanje podataka, dopunu odgovora nedostajućim informacijama i eventualnim promjenama i referiranje na izvore informacija", precizira se u saopštenju.

Direkcija će nakon što primi sve izvještaje pripremiti presjek stanja i o njemu informisati Komisiju za evropske integracije, koja će odrediti dalje postupanje.

"Odgovore čiji sadržaj radne grupe ne usaglase preuzeće Komisija za evropske integracije i po potrebi ostala tijela u sistemu koordinacije", ističu iz Direkcije i dodaju da će Komisija za evropske integracije tehnički finalizovane i usaglašene odgovore dostaviti koordinatorima procesa integrisanja na svim nivoima na potvrdu.

Prema trenutno raspoloživim informacijama DEI, neusaglašenih odgovora je malo u odnosu na ukupan broj i nijedan se dio Upitnika posebno ne ističe u tom smislu.

DEI navodi da je uložila veliki napor u koordinaciju, te stručnu i tehničku podršku radu radnih grupa u koje je imenovano više od 1.300 službenika institucija sa svih nivoa vlasti.

"Takođe, bez podrške informacionog sistema za pripremu odgovora, razmjena desetina hiljada stranica teksta bila bi daleko sporija i kompleksnija, a intervencije velikog broja ljudi na prijedlozima odgovora bilo bi nemoguće pratiti", navode iz DEI i dodaju da je od jula do septembra održano više od 50 sastanaka radnih grupa, u kojima je zabilježen visok nivo saradnje i dogovora.

Iz Direkcije napominju da će prevođenje odgovora na engleski jezik početi nakon potvrde finalizovanih odgovora.

Na javni poziv Direkcije za prevodioce, koji je zaključen 25. avgusta, stigla je 251 prijava i u toku je njihov pregled.

DEI konstatuje da proces završetka posla pripreme odgovora BiH na Upitnik Evropske komisije zavisi od dinamike rada tijela u sistemu koordinacije na usaglašavanju sadržaja pitanja, brzini kojom će odgovori biti potvrđeni, broju angažovanih prevodilaca, te drugim faktorima.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 08.09.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772