Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. septembra 2017. godine 21. redovna sjednica Narodne skupštine - Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

12.09.2017.


21. redovna sjednica Narodne skupštine počeće 12. septembra 2017. godine. Na predloženom dnevnom redu 19 tačaka:

1. Poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o rudarstvu;

5. Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu;

8. Prijedlog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama;

10.  Nacrt zakona o hemikalijama;

11.  Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;

12. Prijedlog strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

13. Nacrt strategije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2017 – 2027. godine;

14. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;

b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;

15. Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1. do 31.12. 2016. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2020/17;

16. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period od 2011 – 2020. godina u 2016. godini;

17. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

18. Izvještaj o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plan rada za 2017. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu - eksterna revizija;

19. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine, 11.09.2017.

Naslov: Redakcija