Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju


 

  • VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Vlada Federacije BiH utvrdila je 9. septembra 2016. godine Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), saopštio je ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i podsjetio da je zakon temeljen na Strategiji reforme sistema PIO.

Ovaj zakon je na tragu ispunjavanja obaveza koje proističu iz Reformske agende.

Prijedlog zakona brzo će biti upućen iz Vlade Federacije BiH u parlamentarnu proceduru, a po ministrovim riječima, moguće je da će ga tokom septembra razmotriti oba doma.

"U tom slučaju, zakon bi možda mogao biti odobren u Parlamentu i do oktobra", nagovijestio je Drljača.

Vlada Federacije BiH uvažila je zahtjeve penzionera za blagovremenu isplatu penzija do petog dana u mjesecu i za zadržavanje sadašnjeg nivoa penzija bez obzira na priliv novca od doprinosa.

Predviđeno je uvođenje trezorskog načina poslovanja u ovoj oblasti te bodovnog sistema kao novog načina utvrđivaja visine penzija, baziranog na stažu i uplaćenim doprinosima.

Novim zakonom je proširen penzijski obuhvat, te su stvorene predispozicije za pooštravanje uslova za sticanje invalidske penzije.

"Očekivanja su da udio ovih penzija padne sa sadašnjih 23 posto na 18 posto u sljedeće tri decenije", rekao je Drljača i dodao da su pooštreni su usloviza sticanje porodične penzije i uvedeno podsticanje potencijalnih korisnika na uključivanje u tržište rada.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić naveo je da se ukida odluka Vlade o ukidanju Fondacije za održivi razvoj (OdRaz), čije će aktivnosti biti pridružene jedinicama u više ministarstava.

Premijer je posebno naglasio da je Federalna vlada prihvatila informaciju o potrebi reforme u procesu registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, čiji je cilj uspostava jednošalterskog sistema i omogućavanje elektronske registracije poslovanja.

Vlada Federacije BiH zaključila je da je to u skladu s Odlukom o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u BiH, donesenom u julu ove godine,u skladu s obavezama iz Ugovora o savjetovanju, zaključenog između Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke, odnosno Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC).

Prema tom ugovoru, posebno dijelu koji se odnosi na smanjenje troškova i rizika za rad poslovnih subjekata, aktivnosti Vlade Federacije BiH obuhvataju i provođenje reformi procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

To podrazumijeva uspostavljanje jednošalterskog sistema, čime će biti omogućena elektronska registracija i prijem zahtjeva na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinacija nadležnih institucija.

"Među željenim ciljevima su skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava s ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije", rekao je premijer Novalić.

Cilj je i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata Federacije BiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na period od dvije godine prije reformi.

Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o poslovanju i transpparentnosti rada Vlade Federacije BiH.

Federalna vlada je imenovala dvanaestočlanu interresornu radnu grupu čiji je zadatak da, uz podršku Grupacije Svjetske banke, pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Izvor: Vebsajt BHRT, 09.09.2016.