Zastava Srbije

ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BIH: Transparency International ukazuje da je neophodno suštinsko unaprjeđenje Zakona

12.07.2021.


Transparency International u Bosni i Hercegovini pozvao je Ministarstvo pravde BiH da suštinski unaprijedi Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2002, 14/2003 - ispr, 16/2002, 14/2003 - ispr, 12/2004, 63/2008, 18/2012, 87/2013 i 41/2016) jer je Venecijanska komisija potvrdila sve nedostatke na koje je ta organizacija ukazala u februaru.

Kako navode u saopćenju, Ministarstvo je tada odbilo sve ključne prijedloge koji bi doveli do unapređenja zakona u toj oblasti i nije odustalo od namjere da unazadi postojeći zakon i uspostavi još niže standarde od onih koje sada postoje.

Nakon toga Venecijanska komisija, tijelo Vijeća Evrope, ukazala je na sve nedostatke zakona koji je u proceduru uputilo Ministarstvo pravde BiH, a na koje je i Transparency International ukazivao javno i putem platforme "eKonsultacije".

U objavljenom mišljenju Komisija predlaže da se proširi definicija "bliskih rođaka" i "povezanih osoba" kao i da se u imovinske kartone funkcionera uključe i informacije o imovini članova porodice.

Također, Venecijanska komisija je potvrdila da je zakon manjkav u dijelu koji se tiče rada Komisije za odlučivanje o sukobu interesa gdje predlaže da se osigura nezavisnost Komisije od političkog uticaja vladajuće većine i napusti etnički princip odlučivanja.

Kako podsjećaju iz Transparencyja, Ministarstvo pravde predložilo je da Komisiju čini 10 članova, za koje nisu osigurani uvjeti koji bi propisali da ne dolaze iz političkih stranaka, te je predviđeno da se odluke od značaja u prvom krugu odlučivanja donose jednoglasno.

U mišljenju se posebno ukazuje i da se imenovanim funkcionerima mora onemogućiti obavljanje duplih funkcija kao i to da budu vlasnici ili direktori privatnih preduzeća koja posluju s institucijama na nižim nivoima vlasti.

Zabrana paralelnog zapošljavanja ili poslovne aktivnosti za imenovane zvaničnike trebala bi biti gotovo apsolutna i uključivati zabranu službenicima na državnom nivou da vode kompanije koje su u poslovnim odnosima sa administracijom entiteta ili kantona, kao i zabranu da vode kompanije koje imaju korist od javnog novca, navodi se u mišljenu Venecijanske komisije.

Sve to predlagao je i Transparency u februaru ove godine, a cijela situacija se mogla izbjeći da je usvojeno rješenje koje je već godinama u parlamentarnoj proceduri i za koje je većina međunarodnih organizacija dala pozitivno mišljenje i koje je prošle godine podržano u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Međutim, iz Transparencyja ističu i da postoji veliki rizik da zakonodavci mišljenje Venecijanske komisije u dijelu u kojem se traži odvojeno tretiranje izabranih i imenovanih funkcionera iskoriste za slabljenje mehanizama za sprečavanja sukoba interesa koji se prije svega odnose na zastupnike u Parlamentarnoj skupštini BiH, te potpuno relaksiranje odredbi u pogledu nespojivosti i sankcija.


IZVOR: Vebsajt Klix, 8.07.2021.

Naslov: Redakcija