Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BIH: Mogućnost da sekretari i pomoćnici ministara izgube status državnih službenika

12.07.2019.


Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, gotovo je sigurno, neće dobiti podršku, jer se radi o izmjenama koje su urađene još prije četiri godine.

Sličan zakon je pokušala usvojiti Federacija BiH i to se neslavno završilo jer su svi, od Evrope preko civilnog sektora, reagovali. I ovaj zakon je sličan tome i negativno mišljenje su dali i Evropa i SIGMA projekat.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH, rekao je da nije upoznat sa zakonom, ali da ukoliko se radi o onim izmjenama iz 2015. godine, one nisu dobre i da je još ranije Evropska unija na njih reagovala.

Nacrt je Ministarstvo pravde BiH sačinilo još u septembru 2015. godine i uputilo ga Savjetu ministara. U suštini, najznačajnije izmjene odnose se na to da sekretari i pomoćnici ministara, kao i glavni inspektori, više neće biti državni službenici, kao što je propisano sadašnjim Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 12/2002, 19/2002, 8/2003, 35/2003, 4/2004, 17/2004, 26/2004, 37/2004, 48/2005, 2/2006, 50/2008 - dr. zakon, 43/2009, 8/2010, 40/2012 i 93/2017), već bi bili imenovani na mandatni period. Savjet ministara BiH tada je odgodio izjašnjavanje o tom zakonu, a pojedine nevladine organizacije oštro su reagovale, tvrdeći da se na taj način još više politizuje javna uprava i ministrima i politici daje veća moć.

"Niko nas nije konsultovao prilikom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. Inače, Savjet ministara ima negativnu praksu i ne konsultuje Sindikat kod usvajanja i donošenja propisa koji se odnose na status zaposlenih. Nisam imala uvid u taj materijal koji je na dnevnom redu", rekla je Lejla Čopelj, predsjednik Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i namještenika u institucijama BiH.

Podsjećanja radi, o izmjenama Zakona o državnim službenicima priča se od 2015. godine, tačnije od donošenja Reformske agende, kojom je predviđeno i usvajanje novih zakona o radu. Svi nivoi vlasti imali su obavezu da nakon novih zakona o radu izrade nove zakone o državnim službenicima i zaposlenicima, sve to je trebalo da urade uz pomoć Svjetske banke i SIGMA s ciljem da se olakša reforma javne uprave i uvede veća fleksibilnost kod zapošljavanja. Do sada samo je Republika Srpska usvojila izmjene Zakona o državnim službenicima i usaglasila ga s novim Zakonom o radu, dok je u FBiH takav zakon Ustavni sud FBiH stavio van snage.

Ustavni sud FBiH tada je utvrdio da Zakon o državnoj službi nije u skladu s međunarodnim pravom jer se njime krše ljudska prava i slobode, a to se prije svega odnosi na način popunjavanja radnih mjesta, jer svim građanima FBiH nije omogućeno da se u skladu s kvalifikacijama zapošljavaju u državnim organima, već samo pojedincima.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 09.07.2019.

Naslov: Redakcija