Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odluka o komunalnom redu i Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada Opštine Kotor Varoš nisu u saglasnosti sa Ustavom RS i Zakonom o komunalnim djelatnostima

12.07.2018.


U Banjoj Luci je, 11. jula 2018. godine, održana Dvije stotine i trideset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje je Ustavni sud donio na današnjoj sjednici izdvojićemo, radi ilustracije, odluku broj U-86/17. Ovom odlukom je utvrđeno da Odluka o komunalnom redu i Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada Opštine Kotor Varoš nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima. Utvrđena neusaglašenost rezultat je činjenice da je stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima prestao postojati pravni osnov važenja osporenih normativnih akata, te da organi jedinice dotične lokalne samouprave iste akte nisu uskladile u roku od šest mjeseci sa odredbama tog novog Zakona. Imajući u vidu da iz zakonskih odredaba proističe obaveza lokalnih zajednica da donesu nove podzakonske akte u cilju njihovog sprovođenja, Ustavni sud je utvrdio, dakle, da su osporeni opšti akti u suprotnosti sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima, što uslovljava i njihovu neustavnost u smislu člana 108. stav. 2. Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je, pored navedene, takođe donio odluke i u predmetima broj U-56/17, U-87/17, U-91/17 i U-99/17 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o eksproprijaciji i Zakona o komunalnim taksama, kao i ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 11.07.2018

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772