Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA BIH: Podržana okvirna energetska strategija BiH

12.07.2017.


Vlada Federacije BiH /FBiH/ je na tematskoj sjednici dala pozitivno mišljenje o Okvirnoj energetskoj strategiji BiH do 2035. godine, čije je donošenje jedna od međunarodnih obaveza BiH preuzetih potpisivanjem Ugovora o energetskoj zajednici.

Federalna Vlada utvrdila je na telefonskoj sjednici Privremene smjernice politike za provođenje energetske efikasnosti, Akcioni plan energetske efikasnosti do 2018. godine i Okvirnu energetsku strategiju FBiH do 2035. godine, saopšteno je iz Vlade.

Privremenim smjernicama politike za sprovođenje energetske efikasnosti u FBiH definišu se pravci i aktivnosti za realizaciju dugoročnih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti u FBiH, koje će biti dostavljene federalnom parlamentu radi davanja saglasnosti.

Ovim smjernicama, obezbjeđuje se realizacija ciljeva u sektoru energetske efikasnosti koji se, između ostalog, odnose na pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom svih krajnjih kupaca, povećava sigurnost snabdijevanja energijom, te dugoročan, uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora.

Smjernicama se promoviše energetska efikasnost korišćenja obnovljivih izvora energije, efikasno korišćenje i proizvodnja električne energije i zaštita okoline, provođenje međunarodnih obaveza u oblasti energetske efikasnosti i promoviše investiranje uključivanjem i javnog i privatnog sektora.

Ove smjernice trebalo bi da dovedu do harmonizacije zakonskih propisa FBiH sa zakonskim propisima Republike Srpske za oblast energetske efikasnosti kao i usaglašavanje propisa nižih nivoa vlasti s federalnim propisima za ovu oblast.

Akcioni plan energetske efikasnosti FBiH za period do 2018. godine sastavni je dio Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost BiH.

Okvirna energetska strategija FBiH do 2035. godine, zajedno sa ažuriranom Energetskom strategijom Republike Srpske i Okvirnom energetskom strategijom Brčko distrikta, čini osnov za izradu okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine.

I ovaj dokument će biti upućen Parlamentu FBiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 10.07.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772