Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) BiH

12.06.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i zemalja koje nisu članice Evropske unije o učestvovanju tih zemalja u aranžmanima Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (Ecurie). Prijedlog odluke bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Cilj Sporazuma je osiguranje efektivne i pravovremene razmjene podataka između Bosne i Hercegovine i zemalja EU-a tokom vanrednih događaja izazvanih radiološkom opasnosti.

Bosna i Hercegovina će pristupanjem ovom sporazumu unaprijediti sistem zaštite od jonizirajućeg zračenja i zaštititi zdravlje stanovništva i okoliš od njegovih potencijalnih negativnih efekata, a koji se mogu pojaviti usljed vanrednih situacija s radioaktivnim i nuklearnim materijalom.

Također će ojačati sposobnosti za implementaciju međunarodnih obaveza u skladu s Konvencijom o ranoj notifikaciji nuklearne nesreće i unaprijediti mogućnosti pribavljanja međunarodne pomoći u vezi s monitoringom sistema.

Pristupanje BiH ovom sporazumu važno je i s aspekta daljnjeg približavanja i institucionalizacije odnosa s Evropskom unijom u procesu stabilizacije i pridruživanja.

BiH PRISTUPA GLOBALNOJ KONVENCIJI O PRIZNAVANJU VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Globalne konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupanje Bosne i Hercegovine Globalnoj konvenciji omogućit će jačanje međuregionalne akademske mobilnosti, promoviranje jačanja međunarodne saradnje u visokom obrazovanju, demokratizaciju visokog obrazovanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve.

Globalna konvencija о priznavanju visokoškolskih kvalifikacija usvojena je na 40. Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), održanoj krajem 2019. godine. Predsjedništvo BiH je na 12. redovitoj sjednici, 11.3.2024. godine, donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj konvenciji i ovlastilo ministra vanjskih poslova BiH da potpiše Instrument o pristupanju.

OLAKŠATI MOBILNOST STRUČNJAKA UNUTAR REGIJE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i babica u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Prijedlog odluke bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija medicinskih sestara, veterinara, farmaceuta i primalja u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini potpisala je predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto 16. oktobra 2023. godine u Tirani, tokom Samita o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa.

Riječ je o sporazumu kojim se olakšava mobilnost stručnjaka unutar regije automatskim priznavanjem stručnih kvalifikacija za medicinske sestre, veterinare, farmaceute i babice, čime se jača regionalna saradnja i daje podsticaj ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-B Program EURO MEDITERRANEAN (EURO MED) za period 2021 - 2027. godina između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Republike Francuske, koju predstavlja francuska regija Provansa-Alpi-Azurna obala.

Sporazum utvrđuje uvjete finansiranja i provedbe programa u BiH, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za regionalni razvoj i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) te uz nacionalno sufinansiranje programa.

Ukupan budžet programa određen je u iznosu 293.624.033 eura, a ukupni finansijski doprinos Evropske unije je 234.899.226 eura, dok će 58.724.807 eura sufinansirati zemlje učesnice.

Opći cilj programa je promocija održivog rasta u mediteranskom području podsticanjem inovativnih koncepata i prakse te razumnog korištenja resursa, kroz integrirani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji.

Razdoblje izvršenja ovoga sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

Program EURO MED provode Bosna i Hercegovina, Francuska, Bugarska, Grčka, Španija, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta, Portugal, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija.

INTERREG VI-A IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE HRVATSKA – BiH – CRNA GORA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju za Interreg VI-A IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provedbi "Programa Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. - 2027.".

Prijedlozi odluka bit će upućeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

Sporazume je uime Bosne i Hercegovine potpisala direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota 1.4.2024. godine u Sarajevu.

Cilj ovog IPA programa je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja intervencijama u oblastima inovacija, konkurentnosti, socijalne i zaštite okoliša te turizma.

Ukupan budžet programa iznosi 138.453.765 eura od čega je finansijski doprinos EU-a 117.685.699 eura, a preostalih 20.768.066 eura predstavlja sufinansiranje zemalja sudionica.

Period izvršenja ovog sporazuma je 15 godina od dana kada ga posljednja strana potpiše.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA IZBOR MEĐUNARODNE ADVOKATSKE KANCELARIJE ZA SLUČAJ TRGOVSKE GORE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o utvrđivanju kriterija za raspisivanje javnog poziva za izbor međunarodne advokatske kancelarije za usluge pravnog savjetovanja u vezi s prekograničnim postupkom studije utjecaja na okoliš povodom planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, u saradnji s Pravobranilaštvom BiH, otpočne proces raspisivanja javnog konkursa za izbor međunarodne advokatske kancelarije, u skladu s utvrđenim kriterijima.

Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u budžetu ovoga ministarstva osigurati sredstva za finansiranje troškova angažiranja međunarodne advokatske kancelarije, kojom će utvrditi iznos sredstava i izvor finansiranja.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće, izvještava Vijeće ministara BiH o provedenim aktivnostima međunarodne advokatske kancelarije.

DOPUNA PRAVILNIKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine.

Dopunama pravilnika definirano je da će naknada za najam stambenog prostora DKP osoblju biti obračunata u ranije definiranim procentima na plaću zaposlenog, primjenom nultog koeficijenta pripadajućeg platnog razreda, što će omogućiti isplatu naknade u približno jednakim iznosima i osigurati ravnopravan tretman zaposlenih.

Ovim će se otkloniti različita tumačenja i spriječiti nejednaka praksa u vezi s obračunom naknada za najam stambenog prostora u DKP mreži primjenom unutrašnjeg većeg koeficijenta proisteklog iz Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

Za provođenje ovog pravilnika nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se obračun naknade za najam stana i sada vrši primjenom nultog koeficijenta pripadajućeg platnog razreda.

USVOJEN PLAN PRIJEMA KADETA U POLICIJSKE AGENCIJE NA NIVOU BiH ZA 2024.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Odlukom je utvrđen Plan prijema kadeta, i to u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) po 15 kadeta za činove policajac i mlađi inspektor, u Graničnu policiju (GP) BiH 150 kadeta za čin policajac te u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) BiH 50 kadeta za čin policajac.

Sredstva za isplatu naknade kadetima i za finansiranje zapošljavanja policijskih službenika bit će osigurana u budžetima SIPA-e, GP BiH i DKPT, a ostala sredstva potrebna za školovanje kadeta u budžetu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

POVEĆAN BROJ NEZAKONITIH MIGRANATA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prva tri mjeseca 2024. godine, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH i Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH.

U prva tri mjeseca ove godine strancima u BiH odobreno je 1.950 privremenih boravaka, a glavni razlozi za odobrenje prvog privremenog boravka su obrazovanje, rad s radnom dozvolom i rad bez radne dozvole. Istovremeno, produženo je 1.555 privremenih boravaka po osnovi spajanja porodica i rada s radnom dozvolom ili bez nje. Najveći broj prvih ili produženih privremenih boravaka odobren je državljanima Turske, a potom Srbije, Hrvatske, Indije, Crne Gore, Nepala, Kine i Šri Lanke. Istovremeno, odobreno je 110 stalnih boravaka, od čega najveći broj državljanima Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

U prva tri mjeseca 2024. godine evidentirana su 6.544 nezakonita migranta, što je povećanje za 26 posto u odnosu na 5.200 evidentiranih u istom periodu 2023.

U izvještajnom periodu evidentirano je 3.928 osoba u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice (1.434 na ulazu i 2.494 na izlazu iz BiH), što je za 60 posto više nego u istom periodu 2023. godine.  Osobe otkrivene u nezakonitom prelasku bile su većinom državljani Sirije (1.010), Turske (470), Afganistana (375), Maroka (202) i Pakistana (98).

U izvještajnom periodu nabavljena je oprema za pregled dokumenata, kao i multisenzorski sistemi za nadzor granice srednjeg dometa koji će biti instalirani na postojeća vozila, te održane tematske obuke u cilju povećanja efikasnoti zaštite državne granice.

Zaposlene su 22 osobe koje su završile obuku za čin mlađeg inspektora, dok je obuka 98 kadeta za čin “policajac” u toku.

Nadzor i zaštita granice osigurani su i putem saradnje s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, te kantonalnim MUP-ovima i Policijom Brčko distrikta BiH. Također, saradnja s Frontexom ogleda su u planiranju i provedbi obuka i združenih akcija.

IMPLEMENTACIJA PRESUDA IZ GRUPE PREDMETA 'SEJDIĆ – FINCI'

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava o Privremenoj rezoluciji Odbora ministara Vijeća Evrope CM/ResDH(2023)481 od 7. 12. 2023. godine o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 27996/06.

Zadužena su sva tri zastupnika BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu da prisustvuju razmjeni mišljenja na 1501. sjednici Odbora ministara Vijeća Evrope koja će biti održana u junu 2024. godine, kako bi ocijenili postignuti napredak u izvršenju presude.

IZVJEŠTAJ O OSTACIMA PESTICIDA U I NA HRANI U 2023. GODINI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Izvještaj pruža detaljne informacije o kontrolnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, čiji je glavni cilj postići visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, te daje pregled njihovih rezultata.

Prema podacima iz Izvještaja, od ukupno 155 analiziranih uzoraka u 2023. godini, 37,4% je sadržavalo ostatke pesticida u/iznad nivoa kvantifikacije, što je manje u odnosu na 2022. godinu (46,2%). Kod 6,4% uzoraka utvrđeno je prisustvo ostataka aktivnih materija iznad maksimalno dozvoljene količine, ali u granicama mjerne nesigurnosti, te nije bilo neodgovarajućih uzoraka.

Od ukupno 58 uzoraka u kojima su detektirani ostaci pesticida, 32 uzorka su sadržavala ostatke više od jedne aktivne materije iznad nivoa kvantifikacije. Prema sadašnjem zakonodavstvu EU, prisustvo više rezidua u uzorku ostaje usklađeno sve dok svaki pojedinačni nivo ostatka ne prelazi individualni MRL (Maksimalni nivo ostataka pesticida) koji je postavljen za svaku aktivnu materiju. Nadležni inspekcijski organi su obaviješteni o rezultatima laboratorijskih analiza za 10 uzoraka koji su imali kvantificirane vrijednosti ostataka pesticida iznad propisanog MRL-a, u granicama mjerne nesigurnosti, kako bi pojačali kontrolu nad uvoznicima/proizvođačima datih proizvoda.

Rezultati provedenog programa kontrole pokazuju da su određene detektirane aktivne materije u skladu s propisanom MRL-u u Bosni i Hercegovini, ali nisu u skladu s važećim propisima u EU. To za posljedicu može imati ugrožavanje zdravlja ljudi u BiH, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane i kreiranje nejednakih uvjeta na tržištu, te ima direktan utjecaj na funkcioniranje tržišta.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je i u narednom periodu kontinuirano, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, provoditi sve neophodne aktivnosti u vezi s planiranjem, pripremom i provedbom programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH.

Preporučuje se nadležnim inspekcijskim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantona da, prilikom izrade kontrolnih planova i planiranju službenih kontrola, koriste podatke dostavljene u Izvještaju o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2023. godinu, kako bi isti bili utemeljeni na procjeni rizika.

IZJAŠNJENJE NA ŽALBU S. SABLJICE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Izjašnjenje na žalbu Samira Sabljice upućenu Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da prilikom imenovanja na poziciju zamjenika koordinatora za reformu javne uprave nije bilo nikakvog etiketiranja niti dovođenja u sumnju ugleda i dostojanstva žalitelja.

SAGLASNOST ZA PODNOŠENJE KREDITNE APLIKACIJE RAZVOJNOJ BANCI VIJEĆA EVROPE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnost mikrokreditnom društvu Eki za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelomično finansiranje mikrokredita za domaćinstva i mikropreduzeća, u skladu s članovima II i VII Statuta (Articles of Agreement) Razvojne banke Vijeća Evrope.

Radi se o kreditnom zahtjevu u iznosu od tri miliona eura, a obaveza davanja saglasnosti nije vezana za zaduživanje Bosne i Hercegovine niti izdavanje suverenih državnih garancija.

SAGLASNOST ZA REALIZACIJU KREDITA OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, dalo je saglasnosti OPEC Fondu za međunarodni razvoj za realizaciju kreditne linije Raiffeisen banci d.d. BiH u skladu sa Sporazumom o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj

OPEC Fond za međunarodni razvoj dodjeljuje kredit Raiffeisen banci d.d. BiH u iznosu od 12.500.000,00 eura za potporu malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini.

Raiffeisen banka d.d. BiH, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita, rizik finansiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru sva potrebna pokrića i jamstva za odobrenje kredita.

Obveza davanja suglasnosti za investicije koje OPEC Fond za međunarodni razvoj provodi u Bosni i Hercegovini proistječe iz člana III Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj i nije vezana za zaduživanje Bosne i Hercegovine niti za izdavanje suverenih državnih garancija.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Marka Kubatliju za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA).

Na osnovu provedenog Javnog konkursa doneseno je Rješenje o imenovanju Enisa Horozovića za direktora Centra za uklanjanje mina u BiH. Za pomoćnike direktora imenovani su Ivan Dunđer i Biljana Ristić.

Srđan Šekara imenovan je za direktora Fonda za povratak BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 10.06.2024.

Naslov: Redakcija