Zastava Srbije

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH OBJAVIO JE IZVJEŠTAJ PARLAMENTA FBIH ZA 2022: Niz zamjerki na unutrašnju organizaciju, broj uposlenika, isplaćene naknade...

12.06.2023.


Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je izvještaj Parlamenta FBiH za 2022. godinu. Finansijski izvještaj je pozitivan, no problem predstavlja usklađenost za koju je Ured dao mišljenje s rezervom.

On navode da je ukupno datih preporuka za 2022. godinu čak 14, od čega je broj nerealizovanih preporuka iz ranijeg perioda devet.

Kao razlog za mišljenje s rezervom navode da unutrašnja organizacija Parlamenta FBiH nije uređena pravilnikom, a Pravilnik Stručne službe Doma naroda nije usaglašen sa Zakonom o državnoj službi FBiH i Zakonom onamještenicima u organima državne službe u FBiH.

- U Analizi iskaza, sačinjenoj uz godišnje računovodstvene izvještaje, nije detaljno obrazloženo izvršenje budžeta u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH. Naime, nisu navedene sve preraspodjele sredstava, zbog čega odstupanje izvršenih u odnosu na planirane pozicije nije realno iskazano – navode iz Ureda analizirajući Godišnje finansijske izvještaje.

Na plaće, doprinose i naknade u Parlamentu FBiH je prošle godine potrošeno 12.723.171 KM.

U Zajedničkoj službi je utvrđeno da je zaposleno više ljudi nego što je to bilo potrebno.

- Broj zaposlenih u Zajedničkoj službi u revidiranoj godini bio je veći od broja odobrenog Budžetom, vršeni su interni premještaji i raspoređivanja zaposlenih na radna mjesta koja su bila upražnjena, zbog rashoda koji se odnose na plaće i naknade troškova zaposlenih, kako ne bi došlo do prekoračenja odobrenog budžeta. Navedeno potvrđuje i neutvrđivanje broja savjetnika, što utiče na planiranje potrebnih sredstava za troškove plaća i naknada zaposlenih – navode iz Ureda.

Navode i da se razlika u cijeni zakupa stana neopravdano isplaćivala kao dio naknade za odvojeni život.

- Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da se razlika u cijeni zakupa stana (ukoliko je ugovoreni zakup niži od 400 KM) isplaćuje neopravdano izabranim dužnosnicima kao dio naknade za odvojeni život, što ima za posljedicu da je isplaćena u različitim iznosima. Potrebno je naglasiti da odluke administrativnih komisija o naknadama za odvojeni život, zakup stana i troškove smještaja nisu usklađene sa članom 13. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH u dijelu:

-       pravo na naknadu imaju izabrani dužnosnici za odvojeni život od porodice u visini koju će utvrditi nadležne administrativne komisije;

-       izabrani dužnosnici koji nemaju osiguran službeni smještaj imaju pravo na naknadu za zakup stana za službene potrebe;

-       izabrani dužnosnici koji imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve troškove, imaju pravo na naknadu troškova smještaja u iznosu koji utvrde administrativne komisije Parlamenta FBiH – navode dalje iz Ureda.

Ured za reviziju je utvrdio nepravilnosti i sa šiht listama.

- Uvidom u evidencije prisustva na poslu, utvrdili smo da je kod svih zaposlenika obuhvaćenih uzorkom radno vrijeme od 8:00 do 16:30 sa pauzom od 11:00 do 11:30 sati. S obzirom na to da je kod svih zaposlenika iskazano identično vrijeme početka i kraja radnog vremena, kao i vrijeme korištenja pauze, nismo se uvjerili u vjerodostojnost sačinjenih evidencija o provedenom vremenu na radnom mjestu.

Problem su predstavljale i isplate za rad članovima komisija, s obzirom da se naknada isplaćuje isključivo ukoliko je taj rad izvan radnog vremena.

Ured se osvrnuo i na plan javnih nabavki Zajedničke službe Parlamenta FBiH. Oni navode da ne mogu potvrditi efikasnost i ekonomičnost provođenja pojedinačnih nabavki s obzirom na to da svaki korisnik provodi postupak nabavke zasebno, iako se u sistemu javnih nabavki vode pod jednim ID brojem i kao jedan ugovorni organ.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Dnevni avaz, Sedin Spahić, 10.06.2023.

Naslov: Redakcija