Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv COVID-19

12.06.2020.


Na 9. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv COVID-19 pandemije, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da materijale i prijedloge zakona iz tačaka 6, 8. i 12. dnevnog reda 8. sjednice Predstavničkog doma PSBiH razmotri i predloži sveobuhvatne izmjene i dopune zakona, u roku ne dužem od 60 dana.

Predstavnički dom nije usvojio zahtjev poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH).

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine upućen je zahtjev poslanika Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza o rekonstrukciji Vijeća ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH).

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Predstavnički dom nije prihvatio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, čiji je predlagač poslanik Dženan Đonlagić. U skladu s Poslovnikom Predstavničkog doma, Ustavnopravna komisija zadužena je da izradi i dostavi novo mišljenje o navedenim prijedlozima amandmana na Ustav BiH.

Nije prihvaćeno ni negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu amandmana II na Ustav BiH, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut. Ustavnopravna komisija zadužena je da, u skladu s Poslovnikom, izradi i dostavi novo mišljenje o ovom Prijedlogu amandmana na Ustav BiH.

Nije usvojeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH u drugom čitanju i po skraćenom postupku, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović. Komisija je zadužena da, u skladu s Poslovnikom, dostavi Domu novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Predstavnički dom nije usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanica Aida Baručija, kao ni o Prijedlogu zakona o mjeriteljstvu BiH, čiji su predlagači poslanici Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić. Komisija je zadužena da o oba ova Prijedloga zakona dostavi novo mišljenje, u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma.

Nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, čiji su predlagači poslanici Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović. I o ovom Prijedlogu zakona Ustavnopravna komisija će, u skladu s Poslovnikom, izraditi i dostaviti Domu novo mišljenje.

Predstavnički dom usvojio je Zahtjev poslanika Damira Arnauta da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed COVID-19 pandemije. Usljed nedostatka entitetske većine, ovaj Prijedlog zakona upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, usljed nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, u prvom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je prihvatio negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), čiji je predlagač, po skraćenom postupku, Vijeće ministara BiH. Prihvatanjem negativnog mišljenja nadležne komisije, Dom je odbio ovaj Prijedlog zakona.

Predstavnički dom nije u prvom čitanju usvojio Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio zaključak kojim je obavezao Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana osigura sredstva neophodna za provođenje lokalnih izbora 2020. godine. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića, kojim Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno dostavi na razmatranje i usvajanje Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Predstavnički dom usvojio je sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima PSBiH";
 • poslaničku inicijativu Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u PSBiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda PSBiH;
 • poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plate za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom podstičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala";
 • poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Damira Arnauta i Mirjane Marinković-Lepić kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da, s ciljem povratka građana Bosne i Hercegovine iz inostranstva, preduzme sljedeće:

 - provede sve neophodne radnje s ciljem organizacije povratka državljana Bosne i Hercegovine iz inostranstva, koristeći sve raspoložive resurse (avioni koji u Bosnu i Hercegovinu slijeću radi prijevoza stranih državljana u svoje matične zemlje, organizirani autobuski prijevoz i dr.), uz istovremeno poštivanje zdravstvenih procedura propisanih od nadležnih organa kojima se sprečava širenje zaraze virusom korona,
 - otkloni sve eventualne nedostatke i dileme koje se javljaju u primjeni postojećih procedura kako bi se izbjegle gužve, rizik od zaraze i nepotrebno maltretiranje naših građana prilikom povratka u zemlju;

 • poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Predstavnički dom PSBiH obavezuje da, u skladu s članom 39. Zakona o komunikacijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), najkasnije u roku od 30 dana pokrene postupak izbora članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH".

Predstavnički dom nije usvojio sljedeće poslaničke inicijative:

 • poslaničku inicijativu Edite Đapo koja glasi: "U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH u kojima se vode lični podaci građana, s ciljem bržeg i efikasnijeg pribavljanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim općinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja";
 • poslaničku inicijativu Nenada Nešića koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, upućujem poslaničku inicijativu Vijeću ministara BiH da u roku od 120 dana PSBiH dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama BiH ('Službeni glasnik BiH', broj 32/02) na način da s radom prestaje Komisija za koncesije BiH".

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu. Na usaglašavanje Kolegiju, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su i sljedeći materijali:

 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Upravljanje troškovima prijevoza u institucijama BiH", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. U vezi s ovim Izvještajem, na usaglašavanje Kolegiju, usljed nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka Komisije za finansije i budžet kojim Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti Predstavnički dom PSBiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz lzvještaja o izvršenoj reviziji učinka, te da o preduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH;
 • Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu. U vezi s ovim Izvještajem, o kome će se glasati u drugom krugu, usvojen je zaključak kojim se Ministarstvo sigurnosti BiH zadužuje da dostavi informaciju o preduzetim mjerama iz prijedloga Odbora za žalbe građana Bosne i Hercegovine o uspostavi funkcioniranja sistema video - nadzora na svim graničnim prijelazima kako bi se mogućnost koruptivnog djelovanja policijskih službenika Granične policije BiH svela na najmanju moguću mjeru;
 • Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu. Uz ovaj Izvještaj, o kome će se također glasati u drugom krugu, usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom traži da se, prilikom imenovanja novih radnih grupa za izradu zakonskih propisa, istovremeno utvrdi do kojeg je roka radna grupa dužna uputiti zakone u parlamentaru proceduru;
 • Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2019. godinu;
 • Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini;
 • Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH;
 • Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Na usaglašavanje Kolegiju, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i prijedlog zaključka poslanice Mirjane Marinković – Lepić kojim se od Ministarstva pravde BiH traži da nastavi proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cjelosti sa međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama urađenog od strane ombudsmena BiH, te nalaze iz stručnog izvještaja "Unapređenje prava pristupa informacijama u BiH" od 19. 2. 2018. godine. Rok za dostavu Zakona o parlamentarnu proceduru – 1. 12. 2020. godine.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH, Predstavnički dom usvojio je odluku kojom su imenovani članovi interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Ovom odlukom za članove Grupe za susjedne zemije (Hrvatska, Slovenija, Italija, Malta, Srbija, Cma Gora, Grčka, Kipar, Makedonija, Albanija, Mađarska i Austrija) imenovani su: Dragan Čović, Dušanka Majkić, Amir Fazlić, Šemsudin Mehmedović, Snježana Novaković-Bursać, Borjana Kпšto, Mirsad Kukić, Nenad Stevandić, Predrag Kojović, Šemsudin Dedić i Sanja Vulić.

Za članove Grupe za zapadnu Evropu (Njemačka, Švicarska, Holandija, Belgija, Luksemburg, Lihtenštajn, Španija, Norveška, Švedska, Danska, Finska, Island, Francuska, Velika Britanija, lrska i Portugal) imenovani su: Marina Pendeš, Asim Sarajlić, Halid Genjac, Lazar Prodanović, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić, Edita Đapo i Nenad Nešić.

Članovima Grupe za srednju i istočnu Evropu (Ruska Federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Litvanija, Letonija, Estonija, Uzbekistan, Jermenija, Tadžikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Kazahstan, Poljska, Češka, Slovačka, Turska, Bugarska, Moldavija, Rumunija, Gruzija i Azerbejdžаn) imenovani su: Bariša Čolak, Mladen Bosić, Munib Jusufović, Alma Čolo, Nermin Mandra, Nebojša Radmanović, Ljubica Miljanović, Predrag Kožul, Nada Mladina, Jakov Galić i Mira Pekić.

Za članove Grupe za Aziju (Kina, Indija, Indonezija, Iran, Bangladeš, Filipini, Sjeverna Коrеја, Južna Koreja, Tajland, Brunej, Šri Lanka, Laos, Maldivi, Mongolija, Mijanmar, Singapur, Nepal, Vijetnam, Pakistan i Malezija) imenovani su: Lazar Prodаnović, Munib Jusufović, Zlatko Miletić, Nikola Lovгinović, Saša Magazinović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Mirko Šarović i Branislav Borenović.

Za članove Grupe za Afriku i zemlje Bliskog istoka (Egipat, Južnoafrička Republika, Libija i ostale afričke zemlje, Saudijska Arabija, Izrael, Jordan, Liban, Irak, Sirija, Palestina, Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Bahrein i Jemen) imenovani su: Marina Pendeš, Sredoje Nović, Safet Softić, Adil Osmanović, Mijo Matanović i Dragan Mektić.

Za članove Grupe za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan (Australija, Novi Zeland, Japan, Okeanija, zemlje Južne Amerike, Kuba, SAD, Kanada i Meksiko) imenovani su: Lidija Bradara, Mladen Bosić, Šemsudin Mehmedović, Obren Petrović, Zlatan Begić, Damir Amaut, Jasmin Emrić i Dragan Bogdanić.

Data je saglasnost za ratificiranje: 

 • Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog 9. aprila 2020. u Sarajevu,
 • Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 9.500.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama
 • Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

IZVOR: Vebsajt Parlamenta BiH, 10.06.2020.

Naslov: Redakcija