Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOM PARKU "DRINA": Propisano je da pravo svojine na nepokretnosti ostaje nepromijenjeno stupanjem na snagu ovog zakona, što znači da će građani čija se privatna imovina nalazi u zoni budućeg parka i dalje biti vlasnici svojih imanja. To znači da će građani moći da raspolažu svojom imovinom i da obavljaju sve djelatnosti kao i do sada

12.06.2017.


U Prijedlogu zakona o Nacionalnom parku "Drina" jasno je propisano da pravo svojine na nepokretnosti ostaje nepromijenjeno stupanjem na snagu ovog zakona, što znači da će građani čija se privatna imovina nalazi u zoni budućeg parka i dalje biti vlasnici svojih imanja, izjavila je Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.

Ona je naglasila da to znači da će građani moći da raspolažu svojom imovinom i da obavljaju sve djelatnosti kao i do sada.

"Mi smo kao obrađivač, u odnosu na Nacrt, u Prijedlogu zakona o Nacionalnom parku Drina, preciznije definisali pitanje prava svojine fizičkih i pravnih lica na nepokretnosti koje se nalaze u obuhvatu Nacionalnog parka", istakla je Golićeva.

Ona je pojasnila da je to urađeno, jer je tokom javne rasprave o Nacrtu ovog zakona bilo pokušaja da se manipuliše javnošću, prije svega, lokalnim stanovništvom čija će se imovina naći u ovom zaštićenom području, da će im proglašenjem Nacionalnog parka "Drina" biti oduzeta imovina.

Prema njenim riječima, Prijedlogom zakona su precizirane i odredbe kojima se propisuju mjere zaštite po zonama u kojima se sprovode režimi zaštite, a koje neće ugroziti tradicionalni način proizvodnje, sa minimalnim ograničenjima.

"Ciljevi zaštite Nacionalnog parka ne mogu se ostvariti u potpunosti i na primjeren način bez učešća lokalnog stanovništva, jer se razvoj Nacionalnog parka ne zasniva samo na zaštiti prirodnih i kulturnih vrijednosti, nego i na mogućnostima privrednog razvoja", naglasila je Golićeva.

Ona je poručila da je osnivanje ovog Nacionalnog parka u funkciji održivog razvoja područja, a razvoj je, u skladu sa smjernicama datim u Studiji za proglašenje zaštićenog područja Nacionalnog parka "Drina", koja je zakonski osnov za proglašenje zaštićenog područja i koja je prethodila izradi Nacrta zakona, baziran na korišćenju, zaštiti i očuvanju poljoprivrednog zemljišnog fonda i aktivnostima koje usmjeravaju stanovništvo na razvoj stočarstva, pčelarstva, proizvodnju ljekovitog bilja, te organsku poljoprivrednu proizvodnju.

"Studijom je predviđeno da se razvoj poljoprivrede u ovom području bazira na malim prerađivačkim poljoprivrednim kapacitetima koji će proizvoditi zdravu hranu i koji će biti ne samo u funkciji turizma, već će se proizvoditi brendirani proizvodi koji bi postali prepoznatljivi na tržištu", navela je Golićeva.

Ona je dodala da se razvoj poljoprivrede na ovom području posmatra zajedno sa sveobuhvatnim razvojem sela i turističke ponude, seoskim turizmom i ponudom hrane proizvedene na ovom području.

"S druge strane, dosljedno sprovođenje koncepta održivog razvoja poljoprivrede i korišćenja raspoloživih resurse predstavlja najbolju branu ozbiljnom ugrožavanju životne sredine", poručila je Golićeva.

Ona je podsjetila da će Nacionalnim parkom upravljati Javna ustanova Nacionalni park "Drina" Srebrenica, čije osnivanje je predviđeno u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona, a čije sjedište je predviđeno na području opštine Srebrenica.

"Osnivanjem javne ustanove otvaraju se nova radna mjesta i, što je još važnije, stvara se šansa za održiv povratak raseljenog stanovništva", naglasila je Golićeva.

Na dnevnom redu 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja počinje 13. juna 2017. godine, naći će se i Prijedlog zakona o Nacionalnom parku "Drina".


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 11.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772